Bericht voor senioren uit Schoorl

12-01-2018, 18:12 | Lezersnieuws | Wim

KBO afd. Schoorl is al weer vele jaren actief. De exacte begindatum is lastig te achterhalen, maar we bestaan meer dan 25 jaar! En dat als enige bond die opkomt voor senioren in Schoorl. Inmiddels is de landelijke KBO samengegaan met de PCOB. Het maandblad dat landelijk wordt uitgegeven heet nu: KBO-PCOB magazine. Daar staan hele waardevolle artikelen en adviezen in. Ook worden er leuke reisjes in aangeboden. En voor een jaarlijkse contributie van € 22,50 valt dit blad 10x bij u op de deurmat.

Bij het magazine komt een nieuwsbrief van onze afdeling met activiteiten en aandachtspunten die voor de leden van belang kunnen zijn. Om er een paar te noemen: De data van de klaverjasmiddagen, zomers de fietstochten, de voorjaars- en najaarsbustocht, nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering. Daarnaast zijn een drietal belastinginvullers actief die op verzoek de belastingaangifte van leden verzorgen. Binnenkort is er een informatiemiddag gepland over financiële vragen die spelen bij het ouder worden. De KBO-PCOB is bovendien ook een landelijke bond die zich inzet voor de belangen van senioren in Nederland. Met daarbij de volgende speerpunten: Voldoende inkomen voor ouderen, integrale aandacht voor wonen en zorg, een veilige woonomgeving met genoeg voorzieningen, digitalisering zonder uitsluiting en aandacht voor zingeving. Zie ook: http://www.kbonoordholland.nl/

Met de Zonnebloem is ruim een jaar terug een samenwerking bereikt, waardoor onze leden deel mogen nemen aan hun activiteiten. Dit speelt zich nagenoeg altijd af in De Blinkerd. Het gaat altijd om gezellige ontspanningsmiddagen..

KBO opgericht als Katholieke Bond Ouderen, wij zijn meer van mening: Krachtige Bond voor Ouderen. Ons motto is: ‘Omzien naar elkaar’.

 

Een ieder die lid wil worden is van harte welkom! Wilt u meer weten dan kunt informatie inwinnen bij:

 

Elly van den Oord, secretaris:    ( 072 5093150               ¿ h.vandenoord@quicknet.nl

Wim Wever, voorzitter:                               ( 072 5093530               ¿ wever@quicknet.nl