• Agrariers, Natuurmonumenten, Sweco, Stivas, gedeputeerde Tekin en Notarissen

    Provincie Noord-Holland

Grote natuurstappen in de Harger- en Pettemerpolder

04-12-2018, 14:12 | Lezersnieuws | rob

Met het tekenen van de kavelruilovereenkomst door 7 agrarische grondeigenaren en Natuurmonumenten komt er 50 hectare (zo’n 100 voetbalvelden) natuur bij in de Harger- en Pettemerpolder.Hiermee bereikt de provincie Noord-Holland een belangrijk doel voor de ontwikkeling van meer nieuwe natuur dat bijdraagt aan het Natuurnetwerk Nederland in de provincie. De grondeigenaren in de polder kwamen met de hulp van ingenieursbureau Sweco en Stivas (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) tot een nieuwe indeling van kavels. Ook zijn afspraken gemaakt op het gebied van meerjarig gebruik van gronden van Natuurmonumenten. Zo kunnen pachters meerjarige overeenkomsten afsluiten in plaats van jaarlijkse.

Aanvullende tekst

zie:https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/December_2018/Grote_natuurstappen_in_de_Harger_en_Pettemerpolder

en artikel in Noord Hollands Dagblad