onbegrijpelijke bbeslissingen wegbeheerders

21-03-2019, 11:34 | Lezersnieuws | FRanklin

Wegbeheerders hebben in de gemeente Bergen een tweetal onbegrijpelijke en gevaarlijke beslissingen genoemen en dan met name mbt de veiligheid van het fietsverkeer. De eerste betreftde rotonde bij de Fransman. Daar waar verkeer op de meste  rotondes voorrang heeft op opkomend en  en afslaand verkeer, dus ook de fietsers, heeft men daar het autoverkeer prioriteit gegeven. Dit levert dagelijks gevaarlijke situaties op, daar, vooral automobilisten  , maar ook fietsers niet exact weten hoe te handelen. Een ieder wacht dan af, terwijl consequente doorvoering van rotonde voorrangsregels een hoop twijfel en gevaar wegneemt. Een ander punt is de oversteek van fietsers op het nieuwe fietspad langs de Harger Zeeweg. Deze is itt tot de twee andere andere  verderop ook geen voorrangsoversteek voor fietsers. Wat echter erger is dat de oversteek veel te kort op de bocht volgt. Veel automobilisten rijden daar te hard en vanaf Camperduin is de bocht niet te overzien en dus ook de oversteek niet. Als je als fietser omkijkt zie je auto's te laat als ze uit de bocht komen. Men had of de oversteek een voorrangskruising voor fietsers moeten maken of deze 100 meter verderop moeten plaatsen. Het kan wel beter, zo heeft men vanaf Duinvermaak richting Schoorl de oversteek wel aangepast tbv het fietsverkeer......

Overigens zou men in het kader van beperken autoverkeer, fietsen dienen te faciliteren....

mvg Stelwagen