Taqa krijgt vergunning de gasvelden Bergen aan Zee en Groet de komende 5 jaar leeg te produceren

23-01-2019, 11:10 | Lezersnieuws | Wouter

PERSBERICHT : Instemmingsbesluit Winningsplan Bergen II

 

Op 9 januari j.l. heeft  de minister van Economische Zaken en Klimaat aan Taqa vergunning gegeven om alle nog aanwezige gas uit de gasveldjes Bergen aan Zee, Groet en Schermer de komende 5 jaar te produceren. In totaal gaat het om 286 miljoen m3. Deze produktie is een druppel op de plaat van de Nederlandse energiebehoefte. De produktie van gas gaat gepaard met bodemdaling en soms met bodemtrillingen (aardbevingen). In 2002 gebeurde dat laatste in Bergen aan Zee (magnitude 2.6 op de schaal van Richter). De kans erop is niet groot, maar we moeten volgens de minister rekening houden met maximaal een magnitude 4.

Wij hebben vorig jaar tegen de voorgenomen vergunning bezwaar gemaakt omdat hoe leger een gasveld hoe groter de kans op aardbevingen. Het mocht echter niet baten.

Wij schreven de minister ook dat de manier waarop de bewegingen in de bodem door de gasproduktie slecht werd geregistreerd, namelijk eenmaal per 5 jaar via waterpassing van allerlei vaste punten op en om de gasvelden. Wij vinden dat volstrekt onvoldoende. Bergen aan Zee en Groet liggen elk aan een kant van het grotere gasopslagveld in de Bergermeer. Er vinden in dat grotere gebied tegelijk meerdere grondbewegingen plaats, dalingen aan weerszijden van het gasopslagveld, en daar (binnen het jaar) zowel een daling als een stijging. Het gaat om hooguit een enkele centimeter. Maar dat is genoeg voor schade aan gebouwen die nog op de traditionele manier zijn gebouwd, gemetselde fundering, steens muren en houten balklagen. Dat de minister het niet met ons eens is, komt door zijn stelling dat alleen bodemtrillingen tot schade kunnen leiden, bodem­beweging kan dat per definitie niet. Hij heeft al lang geleden die stelling laten ondersteunen door al zijn adviseurs. Deze stelling is één van de problemen die de schadebehandeling in bijvoorbeeld Groningen zo moeilijk maakt.

De vergunning loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.