• Aad Mors van Schoorlsebosmoetblijven wijst vanaf het Baaknolbos naar het Leeuwenkuilbos waar als eerste wordt gekapt.

    Gerard Smit

Actiegroep informeert over gevolgen bomenkap Schoorlse Duinen

GROET "Voor nieuw leven heb je gezonde oude bomen nodig", zegt Leffert Oldenkamp op een zonnige zondagmiddag voor een gehoor van zo'n zeventig mensen in het Witte Kerkje van Groet. Hij is een van de sprekers op de informatiebijeenkomst die de Duinstichting op 30 september organiseerde over de voorgenomen kap van 34 hectare dennenbos in de Schoorlse Duinen. Er is al veel heen en weer gepraat over nut en noodzaak van de kap. Volgens Staatsbosbeheer (SBB) is het kappen nodig om biodiversiteit te bevorderen. De actiegroep acht niet bewezen dat dat gaat werken en wijst op de voorzienbare desastreuze gevolgen van de voorgenomen kap.

Door Gerard Smit

Afgaand op de 15.588 handtekeningen van sympathisanten die de actiegroep heeft verzameld, zijn veel mensen tegen de kap. Maar wie lukt het om de wederzijdse argumenten op hun waarde te beoordelen? "Als oud-bosbeheerder kan ik geen brood bakken van de plannen van Staatsbosbeheer", zegt Oldenkamp. "De materie is zo complex." Hij werkte zelf jaren als manager voor Staatsbosbeheer. "Na mijn pensionering ben ik gaan zien dat het er vooral om gaat om beter te begrijpen hoe bossen zich ontwikkelen." Dat SBB nu zoveel wil gaan kappen in de Schoorlse Duinen doet Oldenkamp pijn. Of het is tegen te houden, weet hij niet, maar hij wil de actiegroep graag helpen.

BIODIVERSITEIT Het probleem is volgens hem dat de mensen die zeggen dat je biodiversiteit bevordert door bomen te kappen, dat doen vanuit de abstracte kennis die ze hebben over soorten en processen. Hoe het in de praktijk gaat weten ze niet. Dat heeft ook te maken met de organisatie van SBB. "Mensen die in hetzelfde gebied werken, praten vaak niet met elkaar. Ieder heeft zijn eigen project. Er is geen gedeelde kennis meer over hoe een bos zich in werkelijkheid ontwikkelt." Veranderingen zijn volgens hem afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en onvoorziene ontwikkelingen. Je kunt de natuur niet volledig naar je hand zetten. "Wil je een bossysteem veranderen dan moet je daar voorzichtig in ingrijpen."

PADDENSTOELEN Volgens de in paddenstoelen en zwammen gespecialiseerde bioloog Martijn Oud is in de Schoorlse Duinen juist sprake van een geweldige biodiversiteit. Het probleem is alleen dat bij de bepaling van de biodiversiteit van de Schoorlse Duinen paddenstoelen niet meetellen, en dat terwijl ze een uitstekende graadmeter zijn voor verzuring van de grond, volgens Oud. "Neem de geelroze vezeltruffel. Komt allen in Schoorl voor. Dankzij de zwarte den. En wat te denken van de melkende wiertruffel? Zie je haast nergens in Nederland. Afgelopen winter wel in de bossen van Schoorl bossen gevonden. En dan hebben we het nog niet gehad over de valse melkboleet. Nergens in Nederland vind je daar meer van dan in de Staatsbossen van Schoorl."

Om de provincie, die verantwoordelijk is voor het kapbeleid, alsnog op andere gedachten te brengen, adviseert fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten, Alwin Hietbrink, om ervoor te zorgen dat er een hoorzitting wordt georganiseerd. Daar moet ook SBB zijn visie uiteenzetten vindt Hietbrink. "Alleen als alle betrokken partijen aan het woord komen zullen de statenleden het gevoel hebben evenwichtig te zijn geïnformeerd."

Bij deze bijeenkomst waren geen sprekers van SBB. Volgens de actiegroep omdat de uitgenodigde ecoloog van SBB niet mocht komen, volgens boswachter Maarten Duinker omdat zij niet waren uitgenodigd en de provincie geen stem kreeg in de opzet van het programma. Wie zelf verder wil praten kan op 5 en 6 oktober deelnemen aan de door SBB georganiseerde duindialogen.