• Jan Houtenbos (VVD), Michiel van den Busken (BBB), Frits Westerkamp (Gemeentebelangen) en Yolan Koster (GroenLinks).

    Annelies Anema

Behoorlijk Bestuur Bergen beschuldigt college van ambtsmisdrijf

BERGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen heeft een ambtsmisdrijf gepleegd. Dat stelt Behoorlijk Bestuur Bergen. Fractievoorzitter Koos Bruin: "We hebben vermoedens van niet integer handelen van drie à vier ambtenaren binnen de BUCH. Met die kennis was het college direct verplicht melding te doen bij ten minste de Rijksrecherche of aangifte van die vermoedens bij het OM. Door dit na te laten is een strafbaar feit gepleegd."

Eerder al stapte wethouder Michiel van den Busken van de partij om die reden op. Koos Bruin: "Ondanks de afspraak binnen het college heeft onze fractie toch een en ander kenbaar gemaakt en uiteindelijk melding gemaakt bij de Rijksrecherche. Dit om te voorkomen dat ook de fractie BBB deelgenoot zou worden van het geheim van het college en dus strafbaar zou zijn. Van den Busken werd gedwongen het college te verlaten nadat het politieke vertrouwen in hem werd opgezegd over zijn naar buiten treden. Eerst nog nadat hij onder dwang een verklaring aan de ambtenaren van de BUCH had moeten doen, mede onder vermelding dat alle ambtenaren integer zijn omdat hij geen bepaalde ambtenaren kende die niet integer zouden zijn."

Het college reageert in een brief aan de fractie BBB: "Wij vinden het betreurenswaardig dat u de heer Van den Busken neerzet als iemand die niet met druk om kan gaan. Dat is dan ook de belangrijkste afweging geweest om, in overleg met de heer Van den Busken, slechts een summiere verklaring uit te laten gaan bij zijn aftreden. Wij vonden het een dappere en noodzakelijke beslissing. Uw mail dwingt ons bij u aan te geven hoe het aftreden heeft plaatsgevonden. Hij heeft meerdere keren onjuiste informatie aan het college gegeven en op een verkeerde manier aan zijn fractie gepresenteerd. Van den Busken is daar door het college op aangesproken, maar er kwam geen verbetering. Daarbij kwam dat hij en uw fractie in onmin met elkaar leefden. Wij vonden dat geen werkbare situatie. Het voltallige college heeft daarom aangegeven geen basis te zien voor verdere samenwerking. De heer Van den Busken heeft daarop gemeend zijn portefeuille neer te moeten leggen."

Het college weerspreekt de aantijgingen en vindt de beschuldigingen in de mail van fractie BBB onaanvaardbaar. "U tast hiermee de goede naam en eer van collegeleden aan. Wij overwegen of wij hier stappen tegen zullen ondernemen."