• Koos Bruin heeft het vertrouwen in de coalitie opgezegd.

    Martijn Mulder

Behoorlijk Bestuur Bergen zegt steun aan coalitie op

SCHOORL Behoorlijk Bestuur Bergen heeft de steun aan de coalitiepartijen opgezegd. Kies Lokaal, D'66, PvdA , CDA, GroenLinks en de VVD moeten het dus zonder de stem van Koos Bruin doen. Hij voegt zich bij de oppositie, die tot nu toe alles bestond uit Gemeentebelangen.

BBB zegt op die manier 'een betere autonome belangenbehartiger voor inwoners, (buurt)verengingen en stichtingen' te kunnen zijn. Koos Bruin: "Op een niet democratische wijze zijn bij de coalitieonderhandelingen in maart Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen buitengesloten geweest. Wij zijn wel op het laatste moment in de gelegenheid gesteld om mede-ondertekenaar van het formatieakkoord 'Nieuw Vertrouwen 2019-2022' te worden."

"Ten aanzien van de vier hete hangijzers (7 Dorpelingen, tweede fietspad Eeuwigelaan, voetbalfusielocatie in Egmond en de locatiebouw nieuwe sporthal op het Watertorenterrein), had het niet uitgemaakt of BBB wel of niet onderdeel zou worden van de coalitie. Ik heb het formatieakkoord wel ondertekend omdat de onderwerpen die overbleven het waard waren."

Maar volgens Bruin komt er van die onderwerpen weinig terecht. "Zo is er nog altijd geen bestuurlijke vernieuwing gerealiseerd. Het blijft bij woorden. Een aantal politieke partijen wil verder gaan in een oud stramien met ingesleten politieke paden en gewoontes. En dat werkt verstarrend."

Behoorlijk Bestuur Bergen is verder van mening dat geen echte voortgang wordt gemaakt door de coalitie en het college terwijl bepaalde zaken direct kunnen worden gerealiseerd. Bruin: "Bijvoorbeeld parkeren met parkeerschijf in winkelstraat Schoorl; tegenover de ingang van de Albert Heijn in Bergen en winkelstraten in de directe omgeving of extra parkeerplekken maken in het hoogseizoen. Veel kleine zaken worden door wethouders opgehangen aan onderzoeken."

DUINRAND S Bruin vindt verder dat hij geboycot wordt door de coalitiepartijen. "Ik heb direct na het subsidieverzoek van Duinrand S voor de sloop en nieuwbouw van de accommodatie, een conceptmotie overgelegd om tot een gezamenlijke motie namens de coalitiepartijen te komen. Die is volledig genegeerd door een aantal fractievoorzitters, ondanks herhaald verzoek. Zij wisten dat ik belangrijk voorwerk heb verricht om tot die gezamenlijke conceptmotie te komen. Enkele coalitiepartners kwamen met een eigen motie tijdens de raadsvergadering van 9 juli. De inhoud was grotendeels van de motie van Behoorlijk Bestuur Bergen overgenomen. Ik heb die motie uit pure armoede aanvaard om in ieder geval de
belangen van Duinrand S veilig stellen. Van samenwerking of loyaliteit in de richting van BBB is weinig terug te vinden. Daarom heeft Behoorlijk Bestuur Bergen besloten niet langer in dit 'keurslijf' van de coalitie opgesloten te blijven. Ik zie het als een bevrijding", besluit Koos Bruin.