• Ben Godijn overziet de Egmonden met veel plezier.

    Martijn Mulder

Ben Godijn is sinds een jaar gebiedsregisseur van de Egmonden

EGMOND AAN ZEE Sinds het begin van de ambtelijke fusie met Uitgeest, Castricum en Heiloo, beschikt ook de gemeente Bergen over een drietal gebiedsregisseurs. Ben Godijn (59) is verantwoordelijk voor de Egmonden. Vanuit deze nieuwe positie probeert hij vol enthousiasme een brug te slaan tussen inwoners en ondernemers enerzijds en de gemeente anderzijds. Dit levert soms mooie resultaten op.

Door Martijn Mulder

Na een periode als ondernemer, koos Godijn uiteindelijk voor de gemeente Alkmaar als werkgever. Hier was hij enige tijd wijkcoördinator en later bestuursadviseur. Toen de ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten vorm kreeg, solliciteerde hij bij de gemeente Bergen en werd aangenomen als gebiedsregisseur voor de drie Egmonden. "Ik heb een sterke band met Egmond. Mijn opa en oma woonden aan de Boulevard en mijn ouders jarenlang aan de Voorstraat. Mijn broer en zus zijn daar zelfs geboren," licht hij toe. "Ze verhuisden vlak voor mijn geboorte naar Alkmaar."

SAMEN OPTREKKEN De functie van gebiedsregisseur is eigenlijk een landelijke ontwikkeling. "De overheid stimuleert steeds meer burgerparticipatie en wil initiatieven vanuit de bevolking een kans geven, waarbij de overheid faciliteert," legt Godijn uit. Aan deze situatie moet iedereen wennen, zowel de ambtenaren als ook de inwoners en ondernemers. "We kunnen samen optrekken als er niet meer gewerkt worden vanuit de gedachte dat de overheid bepaalt wat er moet gebeuren."

Dat er behalve de expertise bij de ambtenaren ook veel kennis en kunde bij bewoners en ondernemers zit, is de reden dat de functie van gebiedsregisseur een toegevoegde waarde heeft. "Waarom zouden we dat niet benutten?" vraagt hij zich af. Binnen de BUCH-gemeenten zijn zeven gebieden aangewezen, waarvoor zeven gebiedsregisseurs actief zijn. Het afgelopen jaar hadden zij bijna wekelijks gezamenlijk overleg, waarin ze elkaar konden ondersteunen en adviseren.

INGANG Godijn is vorig jaar vol enthousiasme aan de slag gegaan. Hij stapte overal op af en liet overal zijn gezicht zien. "Op die manier kun je horen wat er speelt, waarna de volgende stap is, om mensen en partijen aan elkaar te verbinden." Godijn is feitelijk een vooruitgeschoven post van de gemeente en daarnaast een soort distributiecentrum, die zorgt dat vragen naar de juiste ambtenaar gaan. "Ik ben een makkelijke ingang om de gemeente binnen te komen," licht hij toe.

SPANNINGSVELD Godijn is erg enthousiast over zijn werkgebied: "De drie Egmonden hebben drie culturen. Ik vind dat prachtig om te zien. Het is echt een parel die tot bloei kan komen." Toch zijn er ook uitdagingen. "Egmond kent een heel interessant spanningsveld tussen het behoud van het dorps karakter en de wil om verder te ontwikkelen. Het aantrekken van bezoekers is voor je economie echter wel essentieel. Hoe blijf je naar de toekomst toe, interessant voor je bezoekers?"

Toch is er al heel wat op gang gebracht. Godijn is dan ook trots op het feit, dat hij op verschillende plekken organisaties heeft kunnen faciliteren. Een voorbeeld hiervan is het Brinkje in Egmond-Binnen en het nieuw leven inblazen van de Dorpsraad in Egmond aan den Hoef. Hij heeft dan ook vertrouwen in de komende tijd. "We kunnen sterker worden door krachten te bundelen, maar moeten daarvoor leren elkaars meerwaarde in te zien."

Via bengodijn@debuch.nl of nummer 06-55881352 is Godijn bereikbaar.