• De Raad van State bekijkt negen claims.

    Archief BDUmedia

Bergen bedreigd met miljoenenclaims

BERGEN/DEN HAAG De gemeente Bergen mag de borst natmaken voor een reeks schadeclaims als gevolg van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern-Zuid. Dat plan dateert al van 2009. Maar juridische procedures duren lang.

De Raad van State bekijkt nu negen claims van eigenaren van percelen in dit plangebied. Die claims bedragen in totaal tussen de 4 en 5 miljoen euro, becijfert voormalig wethouder Frans Zomers. Die treedt nu op namens de eigenaren tegen de gemeente.
Volgens Zomers liggen er nog eens negentien claims op tafel bij de Raad van State. Die worden later behandeld. Als de Raad alle claims toekent, dan wordt het flink slikken voor de gemeente. Zomers schat dat daarbij een bedrag van bijna 20 miljoen aan de orde is. Daar gaat dan nog wel een klein deel aan eigen risico voor de eigenaren van af.
En Zomers doet de gemeente nog een handreiking: een korting van 20 procent op het totaal uit te betalen bedrag. Maar dan moet hij zijn rechtszaken nog wel even winnen. Bij de Alkmaarse rechtbank werden de claims nagenoeg allemaal afgewezen. Daarom gingen de perceeleigenaren in beroep bij de Raad van State.
Ze claimen schade, omdat het bestemmingsplan de bouwmogelijkheden op hun percelen sterk beperkt ten opzichte van het voorgaande stokoude bestemmingsplan uit 1937. Daar staat tegenover dat men ook niet meer wordt bedreigd door forse bouwplannen van buren in dit gebied. Het nieuwe bestemmingsplan laat veel minder verdichting van het gebied toe dan het oude. En dat is belangrijk, want het gaat om lommerrijke straten: Vincent van Goghweg, Jan Tooropweg, Buerweg, Eeuwigelaan, en Spaanschepad.

De rechtbank oordeelde dat de voor- en nadelen van het nieuwe plan kunnen worden weggestreept en dat er dus geen schadeclaim hoeft te worden uitbetaald. De gemeente Bergen is het daar uiteraard mee eens. Maar de eigenaren niet. Ze bestrijden de manier waarop de mogelijke schade is berekend door adviseurs van de gemeente en later ook door onafhankelijke adviseurs van de rechtbank.
De Raad van State mag nu monnikenwerk verrichten en de verschillende taxaties van de mogelijke schade gaan uitpluizen.
De uitspraak volgt binnen enkele maanden.