Bergen tekent manifest maatschappelijk verantwoord inkopen

BERGEN Gemeenten in de regio, waaronder Bergen, hebben het 'Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)' ondertekend. Daarmee spraken zij af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar vooral ook op de effecten op milieu en het sociale vlak. De gemeente Bergen vindt duurzaamheid belangrijk en wil het gebruik van duurzame producten en diensten stimuleren. Door verder te kijken dan alleen naar de prijs maar ook mens en milieu, worden leveranciers gestimuleerd om duurzaam te ondernemen.

Namens gemeente Bergen ondertekende wethouder Odile Rasch al eerder het Manifest. ,,Inkoop is een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid." Daarmee volgen de vier gemeenten een landelijke trend. Op 14 december nog werden – tijdens het landelijk congres over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) - de nieuwe toetreders welkom geheten door secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Lidewijde Ongering. Naast Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekenden daar 149 andere organisaties het Manifest MVI.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een gezamenlijk actieplan voor hun eigen bijdrage aan MVI. Dat moet voor 1 juli 2018 klaar zijn. Daarin worden de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkooppraktijk. De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door inkoopsamenwerking Stichting RIJK.

Door maatschappelijk verantwoord in te kopen hopen de gemeenten dat ook andere bedrijven gestimuleerd worden maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast is er een regionaal project gestart om sociaal ondernemers, die maatschappelijke impact op de eerste plaats zetten, te ondersteunen.

Ondernemers die ook geïnteresseerd zijn in MVI, kunnen zich richten tot Rob van Ewijk (robvanewijk@debuch.nl) of Rosa Peek (rosa.peek@stichtingrijk.nl). Wie meer wil weten over sociaal ondernemen in de regio, kan contact opnemen met Bram Verrips (bramverrips@debuch.nl), projectleider Sociaal Ondernemen, tel. 088-9097208.