• Waarschijnlijk zijn sigarettenpeuken de boosdoener.

    Alexas_Fotos via Pixabay

Bermbrandjes door sigarettenpeuken in Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF Er zijn bij de provincie diverse meldingen binnengekomen van kleine brandjes in het strooisel onder de haagjes tussen rijbaan en fietspad aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef (N511 en N512).

De situatie is direct door de provincie samen met de gebiedsaannemer, politie en brandweer onderzocht. Het kokos-strooisel, een gebruikelijk afdekmateriaal onder heggen, bleek op diverse plaatsen vlam te hebben gevat. De provincie beklemtoont dat dit kokos-strooisel niet spontaan kan ontbranden, ook niet in droge, warme weersomstandigheden: het ontbrandt pas na langere blootstelling aan vuur. De brandweer en politie sluiten vandalisme uit; zeer waarschijnlijk zijn de brandjes ontstaan door sigarettenpeuken van automobilisten en/of (brom)fietsers. De aanwezige wind in de relatief open omgeving zorgt ervoor dat het smeulende strooisel wordt aangewakkerd.

EXTRA TOEZICHT Het vermijden van nieuwe brandjes heeft de volledige aandacht van zowel de provincie als de brandweer en de politie. Daarvoor is alles inmiddels in het werk gesteld. Zo wordt het kokos-strooisel met een flinke laag aarde bedekt. Bovendien vindt intensiever toezicht langs de N511 en N512 plaats. Provincie, politie en brandweer roepen alle weggebruikers op om vooral géén sigarettenpeuken uit de auto te gooien.

Wie een bermbrandje ontdekt kan direct bellen met politie of de brandweer. Andere vragen of opmerkingen zijn welkom bij het provinciale Servicepunt, via 0800-0200 600 (gratis).