• Bernt Schneiders

    ANP Foto

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

BERGEN Oud-burgemeester Bernt Schneiders gaat onderzoek doen naar de bestuurscultuur binnen de gemeente Bergen. Hij is daarvoor gevraagd door de Bergense coalitiepartijen KIES Lokaal, GroenLinks, VVD, CDA en D66.

De coalitie laat weten: "In het formatieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er een apart programma wordt opgesteld dat leidt tot optimalisatie van de bestuurscultuur. Hierin staan de bestuurlijke verhoudingen centraal tussen college en raad, tussen raadsleden onderling en in de relatie met de ambtelijke organisatie."

Om tot verbetering van de bestuurscultuur te komen, vinden de coalitiepartijen in de gemeenteraad het van belang dat door een externe ervaringsdeskundige een analyse wordt gemaakt. De opdrachtnemer bepaalt op welk moment collegeleden, ambtenaren en inwoners worden betrokken. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse en het advies wordt een vervolg aan het onderzoek gegeven.

Bernt Schneiders was onder andere burgemeester van Haarlem, plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. De coalitie heeft voor hem gekozen vanwege zijn "bestuurlijke integriteit, zijn optimistische kijk op zaken en heeft ruime ervaring met dilemma's waarmee bestuurders worden geconfronteerd."

De verwachting is dat eind september het onderzoek klaar is. De resultaten worden vervolgens in een openbare raadsvergadering besproken.