Beter inspelen op behoeften van jongeren in armoede

BERGEN Waaraan hebben jongeren die opgroeien in armoede behoefte, en hoe willen ze daarover geïnformeerd worden? Antwoorden op die vragen worden op maandag 23 april gepresenteerd door jongeren van het project Speaking Minds aan vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.   Speaking Minds geeft jongeren die in armoede opgroeien een stem. Zij denken, beslissen en werken mee als het gaat over het armoedebeleid van gemeenten. De 'jongerendenktank' buigt zich over concrete vraagstukken die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting. De adviezen en inzichten van jongeren geven de gemeente de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep en dus meer resultaat oplevert.   Tussen half februari en medio april is een groep van dertien jongeren van het Horizon College in Alkmaar aan de slag gegaan met twee vragen van de vier gemeenten. Bij de vraag 'Wat heb jij als jongere die opgroeit in armoede nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij?' wilden de gemeenten graag horen waaraan de jongeren graag (zouden willen) meedoen, aan welke voorwaarden zij niet kunnen voldoen en hoe de gemeenten daarop kunnen inspelen. Concrete vervolgvraag was hoe zij (het liefst) geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden die de gemeenten bieden. De uitkomsten van het project en hun adviezen komen zij 23 april presenteren en toelichten aan de wethouders Sociaal Domein van de vier gemeenten. Het project Speaking Minds is een initiatief van Save thje Children, defence for Children en Stimulansz.