• Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop.

    Hans Tak

Campagne Kom uit je schuld, ook in Bergen

BERGEN Gemeente Bergen steunt de landelijke campagne Kom uit je schuld en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen.

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit, vanwege schaamte of trots, erg laat. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe ook doorbreken en roept met de landelijke campagne 'Kom uit je schuld' op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Bekend is dat 'schuldenambassadeurs' die over hun schuldprobleem durven praten, ook durven werken aan de aanpak en het oplossen van hun schulden. Zij zijn een voorbeeld in de campagne die de komende maanden wordt gedeeld met alle gemeenten. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. De verhalen zijn tevens een oproep om meer begrip te tonen voor mensen met financiële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhoge schulden hebben. Met de simpele vraag "Kom jij er uit?" kan het gesprek hierover worden geopend.

Wethouder Valkering: "Ook in de gemeente Bergen lopen mensen gemiddeld vier jaar rond met schulden voordat ze aan de bel trekken. Een kleine schuld kan dan uitgegroeid zijn tot een onoplosbaar probleem dat hun leven beheerst. Stress, een slechtere gezondheid en verlies van werk kunnen het gevolg zijn. En het kan echt iedereen overkomen. Mijn oproep is om niet met financiële problemen door te lopen, maar over de schaamte heen te stappen en tijdig hulp te zoeken bij familie, vrienden, de gemeente of maatschappelijk werk. Maak schulden bespreekbaar en pak ze aan."

Meer informatie via www.komuitjeschuld.nl.

IN DE BIEB In Bergen kunnen inwoners iedere maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek Bergen, Dreef 1, terecht met hun vragen over geldzaken. Op dinsdagmiddag in de oneven weken kan dat van 15.00 tot 16.30 uur in PostaanZee Egmond aan Zee. Op andere dagen in de week kunnen zij ook terecht in Uitgeest, Castricum of Heiloo. Meer informatie via www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/hulp-bij-schulden, via Sociaal.nl, 088-7624225 of
schuldhulp@sociaal.nl.