• Vrij Groen' is gericht op creativiteit, zelfontplooiing, leren en inspireren.

    Clusius College

Clusius College Heerhugowaard werkt samen met Bergense vrije school

BERGEN Met ingang van het nieuwe schooljaar (augustus 2018) start het Clusius College in Heerhugowaard met een speciale vrijeschoolstroom genaamd: Vrij Groen. Deze onderwijsstroom wordt in samenwerking met de vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Bergen, de Adriaan Roland Holstschool, ontwikkeld.
Met het aanbieden van Vrij Groen kunnen leerlingen met een vmbo-advies nu ook onderwijs volgen vanuit de vrijeschoolgedachte. Tot op heden was dit alleen mogelijk voor vwo, havo en vmbo GL.

De vrijeschoolstroom 'Vrij Groen' is gericht op creativiteit, zelfontplooiing, leren en inspireren. Anders dan bij het reguliere vmbo wordt onderwijs gesplitst in periode-onderwijs en oefenvakken. De leerlingen die kiezen voor deze stroom beginnen elke dag met twee uur 'periode-onderwijs'. Dit zijn lessen waarbij  leerlingen voor een langere periode intensief bezig zijn met één onderwerp. Op deze manier krijgt het onderwerp samenhang en diepgang. Daarnaast wordt er geleerd en geoefend in de oefenvakken. Dit zijn vakken als Engels, Nederlands, wiskunde, handvaardigheid en gym.
De samenwerking tussen de Adriaan Roland Holstschool en het Clusius College biedt mooie kansen aan de leerlingen in de regio. "In vier jaar tijd gaan we deze leerstroom samen opbouwen. Het is fijn dat hierdoor leerlingen met een advies voor vmbo-basis, kader en gemengde leerweg, les kunnen volgen op een vrijeschoolse manier", vertelt Mark Sorée, rector van de Adriaan Roland Holstschool.

Docenten van het Clusius College Heerhugowaard worden begeleid vanuit de Adriaan Roland Holstschool om zich de stroming eigen te maken. Eerstejaars leerlingen van alle niveaus kunnen voor Vrij Groen kiezen. Leerlingen die Vrij Groen volgen op het Clusius College in Heerhugowaard hebben aan het einde van de vier jaar op het vmbo dezelfde theoretische kennis als leerlingen die het reguliere traject volgen.
Ouders en verzorgers die geïnteresseerd zijn in Vrij Groen, zijn welkom op de informatieavond op dinsdagavond 6 maart om 19.30 uur. Aanmelden kan via www.clusius.nl