• Een maquette van het plan De Zeven Dorpelingen.

    Aangeleverd

Coalitie sluit de rijen: gemeenteraad akkoord met De Zeven Dorpelingen

BERGEN Het was nauwelijks een verrassing: de gemeenteraad van Bergen heeft donderdag 9 november ingestemd met het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen. Hoewel er voldoende protest kwam van oppositie en tegenstanders van het plan, sloot de coalitie de rijen. Het college, en in het bijzonder wethouder Odile Rasch, kan nu verder met het ontwikkelen van het Bergense centrum. 

Het ontwerp bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen voor de invulling van Harmonielocatie lag zes weken voor alle inwoners en belanghebbenden ter inzage. In deze periode werden in totaal 127 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de reacties is het ontwerp op enkele punten aangepast. Samen met het beeldkwaliteitsplan vormt het bestemmingsplan de richtlijnen en kaders waarmee Schrama BV het plan 'De zeven dorpelingen' kan gaan ontwikkelen.

 

In het beeldkwaliteitsplan zijn criteria benoemd die de ontwikkelaar moet aanhouden. In het plan staan bijvoorbeeld voorwaarden voor het kleur- en materiaalgebruik van luifels, hekken en reclame-uitingen op de gevels. Ook staan er voorwaarden voor de buitenstalling van de bloemenkiosk en voor een expositie in een aantal vitrines of etalages van de nieuwe bebouwing. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit – de vroegere welstandscommissie-  gebruikt het beeldkwaliteitsplan bij het toetsen van de bouwplannen.