• Stichting Historisch Egmond behoudt haar ruimte.

    Martijn Mulder

College heeft plan van aanpak Slotkwartier klaar

EGMOND AAN DEN HOEF De gemeenteraad stelde in januari de kaders op om het slotkwartier een nieuwe impuls te geven. Het college presenteerde dinsdag 11 december het plan van aanpak.

Wethouder Yolan Koster: "Mensen maken de geschiedenis. En straks maakt het Slotkwartier die geschiedenis weer zichtbaar, zijn de historische gebouwen klaar voor de toekomst en wordt het een uitnodigende plek voor bewoners en bezoekers."

ERF ACHTER HOEVE OVERSLOT Een van de eerste acties in het plan van aanpak is het opruimen van het erf achter Hoeve Overslot. Deze tuin is voor het grootste deel eigendom van de gemeente en wordt nu gebruikt als opslagterrein voor allerhande materialen van gebruikers en omwonenden. Het oogt er rommelig en onverzorgd. De gemeente neemt contact op met alle gebruikers van het erf om samen af te spreken hoe en binnen welke termijn alles opgeruimd moet worden.

THEMARESTAURANT Hoeve Overslot zelf krijgt een horecabestemming. Na de restauratie van het rijksmonument is hier plek voor een restaurant in de sfeer en ambiance van de Middeleeuwen, mogelijk in combinatie met de naburige brouwerij Sancti Adelberti. Ook hiervoor hebben zich al geïnteresseerde partijen gemeld. Het erf achter de Hoeve wordt na de grote schoonmaak geschikt gemaakt als tuin of terras voor het restaurant. Gedacht wordt aan een boomgaard of een kruidentuin voor het restaurant. De definitieve inrichting hangt samen met de toekomstige invulling van de Hoeve zelf.

VAN RAADHUIS NAAR THEEHUIS Door de gemeenteraad is besloten dat er in het voormalige raadhuisje een theehuis kan komen. Het pand -een rijksmonument- wordt gerenoveerd en teruggebracht in de sfeer van zijn oorspronkelijke functie als raadhuis. Er hebben zich al geïnteresseerde ondernemers gemeld, die hun ideeën nu verder gaan uitwerken.

EXPOSITIES Ook het Schoolgebouwtje wordt gerestaureerd. De Stichting Historisch Egmond behoudt er een ruimte en er komt ruimte voor exposities. Het schooltje wordt de plek waar het verhaal over de geschiedenis van het Slotkwartier wordt verteld.

VERHAAL VAN TOEN EN NU Wethouder Koster: "Het Slotkwartier is van Egmond. Veel mensen voelen zich nauw betrokken bij wat er gebeurt. Er is tot nu toe vooral gesproken met de huidige ondernemers en stichtingen in het Slotkwartier. In deze fase willen we ook met de inwoners van Egmond aan den Hoef in gesprek over hoe we het samen zo mooi mogelijk kunnen maken. Als huidige bewoners zijn zij onderdeel van het verhaal dat straks verteld wordt. Ik hoop dat het vooral ook 'hun' verhaal wordt."

De vier organisaties - Stichting Historisch Egmond, Stichting Hafre, Stichting Galerie de Kapberg en Stichting Gebruik (en Restauratie) Slotkapel maken zich 'ernstig zorgen' om de ontwikkelingen en vinden het vreemd, dat wat eerder als 'kaders' door de raad werd goedgekeurd, nu zonder overleg of terugkoppeling als 'plan' wordt uitgevoerd. De organisaties hebben zich daarom - samen met bewoners - verenigd in Belangengroep Slotkwartier.