• De gemeente wil de fouten in het bestemmingsplan zo snel mogelijk herstellen.

    Schrama BV

College van Bergen: 'Vijf vormfouten 7 dorpelingen zo spoedig mogelijk herstellen'

BERGEN Het college heeft de tijd nodig gehad om de uitspraak van de Raad van State (RvS) over het bestemmingsplan 'De 7 dorpelingen' te analyseren en na te denken over het vervolg. Dinsdag 16 april kwam uitslag: Het college gaat de vijf vormfouten zo spoedig mogelijk herstellen. Het bestemmingsplan blijft verder gelijk. Het plan wordt daarna opnieuw in procedure gebracht.

Het college laat in een persbericht weten: "De inhoudelijke bezwaren die zijn aangedragen door de bezwaarmakers zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Deze bezwaren gingen onder meer over de noodzaak voor een supermarkt, onaanvaardbare leegstand en bouwvolume." Er moet wel eerst aan belangrijke voorwaarden worden voldaan voordat er kan worden gebouwd.

"Naast de inhoudelijke bezwaren kijkt de RvS ook altijd naar het proces van de totstandkoming van een plan. In het bestemmingsplan 'De 7 dorpelingen' heeft de RvS een vijftal vormfouten gesignaleerd." 

"De reden om het plan in zijn geheel te vernietigen en niet -zoals ook weleens gebeurt- op onderdelen, heeft te maken met de achtergrond van één van de vormfouten. Het betreft de manier waarop de natuurbeschermingsvergunning is afgegeven, de zogenaamde PAS methodiek. Deze methodiek ligt op dit moment landelijk ter discussie. Over dit landelijke dossier doet de RvS in mei uitspraak."

"De vormfouten die de RvS heeft gesignaleerd in het bestemmingsplan 'De 7 dorpelingen' moet de gemeente verplicht herstellen, op basis van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Schrama BV. Aan advocatenkantoor Houthoff en het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken is gevraagd of deze verplichting losgelaten kan worden. Beide hebben geoordeeld dat dit niet het geval is." 

De gemeente heeft inmiddels de belangrijkste stakeholders gezamenlijk geïnformeerd.