• In de kustdorpen worden veel tweede woningen verhuurd.

    BDUMedia

D66 Bergen: 'Stop verhuur tweede woning'

BERGEN De fractie van D66 wil de verhuur van tweede woningen aan recreanten aan banden wordt gelegd. Dat meldt de partij in een persverklaring.

"D66 ontving de afgelopen maanden veel signalen van inwoners dat woningen massaal worden opgekocht om deze jaarrond recreatief te verhuren. Terwijl het bestemmingsplan dit niet toelaat. Met nagenoeg alle andere fracties in de gemeenteraad van Bergen wil D66 graag dat starters en doorstromers een kans krijgen om een woning te kopen in de eigen kern. In de diverse verkiezingsprogramma's zijn forse aantallen nieuw te bouwen woningen genoemd. Het willen bouwen aan de ene kant en het onttrekken van vrijkomende woningen voor de recreatieverhuur aan de andere kant, staan haaks op elkaar."

Het op grote schaal onttrekken van woningen ten behoeve van jaarrond recreatieve verhuur heeft, volgens de partij, gevolgen voor de leefbaarheid van de inwoners. "Wanneer jongeren vertrekken, zullen op termijn basisvoorzieningen als scholen en sportverenigingen verdwijnen. Het kunnen vervullen van mantelzorgtaken door de kinderen, die steeds vaker van elders moeten komen, zal niet langer vanzelfsprekend zijn. De verdunning van het winkelbestand zal hoofdzakelijk bestaan uit 'gemaks- en funwinkels' en restaurants die voor een recreant aantrekkelijk zijn. Voor het basisassortiment zal men steeds meer naar elders moeten rijden."

PARKEERVERGUNNING AAN BANDEN D66 wil ook dat de verstrekking van parkeervergunningen en bezoekerskaarten op adressen waar men niet zelf als hoofdbewoner staat ingeschreven, een halt wordt toegeroepen. "De parkeermogelijkheden zijn op dit moment al overbelast. Veel inwoners hebben moeite om zelf een plek voor hun auto te vinden. Waar er voorheen nog sprake was van een seizoensdrukte die enkele maanden duurde, is dat nu al het hele jaar door." D66 pleit voor een aanpassing van het parkeervergunningenstelsel met ingang van 2019.

Tenslotte stelt D66 vast dat een record aantal verblijfsrecreanten in 2018 onze provincie en ook onze gemeente heeft bezocht. "De recreatieve verhuur bij particulieren draagt daar voor een belangrijk deel aan bij. Op de diverse websites is het particuliere aanbod sinds 2017 explosief gegroeid. D66 wil zicht hebben op de acties die er lopen en de resultaten om de toeristenbelasting in dit segment te kunnen innen."