• De Visserstraat in Egmond aan Zee maakt zelfs op een drukke zaterdagochtend een uitgestorven indruk.

    Martijn Mulder

De Visserstraat in Egmond aan Zee heeft maar twee permanente bewoners

EGMOND AAN DEN HOEF Het was afgelopen donderdag alweer de derde en laatste bijeenkomst waarop de gemeente uitleg gaf aan inwoners over de geplande maatregelen tegen recreatieve verhuur van woningen. In een goedgevuld dorpshuis Hanswijk kwamen zowel voor- als tegenstanders aan het woord. Burgemeester Hetty Hafkamp leidde de avond en toonde zich na afloop tevreden met het resultaat. Veel inwoners hadden er echter andere gevoelens bij.

Door Martijn Mulder

Na eerdere bijeenkomsten in Bergen en Schoorl waren dit keer de Egmonden aan de beurt. Zo'n 165 bewoners vulden de zaal, waarvan het overgrote deel als verhuurder of potentieel verhuurder. Wies ten Have van Bureau BügelHajema gaf in haar inleiding aan wat het probleem is en wat het college daar aan wil doen. Volgens berekeningen worden er momenteel ongeveer 960 particuliere woningen misbruikt voor recreatieve verhuur. Deze woningen worden zo aan het woningaanbod onttrokken. Het gevolg is een gebrek aan woningen voor jongeren om in te starten of om naar door te stromen. De gemeente wil dat deze woningen, waar dus niemand ingeschreven staat, weer gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn: om in te wonen. Verhuren mag, maar dan nog slechts een paar maanden per jaar.

KOESTEREN Het merendeel van de vragenstellers dat door de burgemeester naar voren werd uitgenodigd, zag en hoorde een bedreiging van hun investeringen en verdienmodel. Ze vonden bovendien de argumenten slecht. Ze wezen op het feit dat deze woningen tegenwoordig voor zulke absurd hoge bedragen verkocht worden, dat ze sowieso niet binnen het bereik van jongeren komen. Daarbij werd de gemeente verweten dat al veel eerder goedkope woningen hadden moeten worden gebouwd. Ook Sandy Dekker, voorzitter van ondernemersvereniging Egmond Actief, kon zich niet vinden in de stelling, dat Egmondse bedrijven last hebben van het ontbreken van 'bewoners'. "We moeten de badgasten juist koesteren", gaf ze aan.

KLACHTEN Toch is er wel degelijk een keerzijde en die werd onderstreept door Arie Visser. Visser is één van nog slechts twee bewoners van de Visserstraat, waar veertien huizen staan. "Ook deze gemeente promoot jaarlijks de Burendag. Ik zou hier dolgraag eens aan meedoen, maar ik heb geen buren." Enerzijds werd er veel overlast ervaren van steeds wisselende vakantiegangers, die tot diep in de nacht vakantie vieren. Anderzijds zijn huizen in de straat opgekocht door buitenlanders, die er slechts enkele weken per jaar zijn. "Op deze manier komt de leefbaarheid in een dorp onder druk", gaf ook burgemeester Hafkamp aan. Ze ontving tot nu toe vijftig soortgelijke klachten en toonde, net als de andere aanwezigen overigens, begrip voor de situatie in de Visserstraat.

Na afloop gaf Hafkamp aan tevreden te zijn over de drie bijeenkomsten. ''We gaan kijken hoe we de wensen van bewoners in het collegevoorstel kunnen verwerken. Hier is zeker ruimte voor." Zodra het voorstel gereed is, zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die het laatste woord heeft.