• Het betreffende affiche achter de ramen van Het Parkhotel.

    Aangeleverd

Dirk Kat reageert op affiche bij Parkhotel

BERGEN In De Duinstreek van 1 november valt een ingezonden brief te lezen van hoogleraar woningsverbetering André Thomsen, namens hemzelf, Wouter Hubers van de stichting Behoud Bouwkunst Bergen en gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Frits David Zeiler. De brief gaat over een affiche dat achter de ramen van het Parkhotel gehangen is (zie foto). De drie heren vermoeden dat Dirk Kat achter de uiting zit. In de editie van 8 november reageert Dirk Kat, eigenaar van het Parkhotel op de brief. 

Beide brieven zijn hieronder te lezen, te beginnen met die van Thomsen.

Laf gekat

Tijdens de Kunst10daagse werd het Parkhotel ontsierd door een pamflet dat op diverse plaatsen achter het raam was opgehangen. Omdat het leegstaande pand expositieruimte bood aan diverse kunstenaars (overigens een prima initiatief) hebben velen het gezien. Het pamflet roept nogal wat vragen op, niet in de laatste plaats ook bij ons. Het is duidelijk als schandpaal bedoeld. Maar wie heeft het opgehangen, en waarom? Wat wordt bedoeld met 'ontwikkelingen'? En waarom staan onze portretten er op? Verschillende getuigen hebben ons gemeld dat ze zijn opgehangen in opdracht van Dirk Kat, ontwikkelaar en eigenaar van het Parkhotel. Wij hebben sindsdien geprobeerd om telefonisch, schriftelijk en persoonlijk met hem in contact te komen, maar hij reageert niet en houdt zich onbereikbaar. Het blijft dus gissen naar zijn bedoelingen. 

Vermoedelijk verwijt Kat ons dat wij de sloop van zijn Parkhotel tegen willen houden. Daar hebben wij goede redenen voor. Vanwege de eerdere hartstochtelijke beloften van Kat dat hij Pension Erica - het oorspronkelijke hoofdgebouw van het Parkhotel - zou handhaven en in oude glorie herstellen, gaf de gemeenteraad het groene licht voor zijn plannen en maakte niemand bezwaren tegen het bestemmingsplan. Nu blijkt dat hij Erica alsnog wil slopen ervaren velen dat als bedrog. Twee van ons (op het pamflet van links naar rechts) hebben daartegen een bezwaar ingediend, waarvan de tweede inmiddels ook een beroep bij de rechtbank. De derde heeft alleen als raadslid de tegenstemmen van zijn fractie verwoord. De tekst (aan zee) op het pamflet zal vermoedelijk doelen op de sloopplannen van hotel Nassau Bergen, waarmee Kat overigens niets te maken heeft. En ook daar zijn goede redenen voor - zie de vele bezwaren tegen die plannen - maar géén van ons heeft daartegen een formeel bezwaar ingediend. Als de tekst op het pamflet dus zou luiden dat wij (onnodige) sloop willen tegenhouden zouden wij er minder bezwaar tegen hebben; en zouden heel veel mensen ons van harte steunen. Maar ook dan is het publiek katten op personen die van hun democratisch recht gebruikmaken niet fris, en als het een raadslid betreft ronduit verwerpelijk. Het anoniem ophangen van een als schandpaal bedoeld pamflet gaat verder: dat is een onrechtmatige en vooral laffe daad, zeker voor iemand die bezwaarmakers eerder verweet niet met hem te willen praten.  

Reactie van Dirk Kat

'Wanneer ga je eens beginnen met de nieuwbouw van het Parkhotel?' Ik durf te stellen dat dit één van de meest gestelde vragen is die niet alleen ik, maar ook mijn medewerkers dagelijks te horen krijgen. Helaas kunnen we er geen antwoord op geven omdat een aantal onredelijke bezwaarmakers onze plannen dwarsbomen. Het pamflet met de 3 portretten geeft in ieder geval een gezicht aan deze notoire bezwaarmakers. Iets wat ze liever niet gezien hadden omdat ze tot nu toe uitsluitend in de anonimiteit opereerden. Over laf gesproken! In het schrijven van Thomsen, spreekt hij zijn verbazing uit over de onrechtmatigheid van het bewuste pamflet. Als het werkelijk zo kwetsend is, waarom zoek je dan de pers op? 15.000 abonnees van het Noord-Hollands dagblad en 10.000 lezers van de Duinstreek hebben nu ook kennis kunnen nemen van zijn portret! Een uiting van narcistisch gedrag wellicht? Het is een ludieke actie van sympathisanten en personeel die voor de plannen van het Parkhotel zijn, derhalve sta ik ook geheel achter deze uiting, voortgekomen uit frustraties over  deze onredelijke bezwaren. Dan word ik vervolgens nog als ontwikkelaar betiteld, die in de ogen van Thomsen rechtse figuren zijn die alleen op gewin uit zijn, terwijl ik wil investeren in een prachtig pand waarin ik nota bene zelf de exploitatie van wil gaan voeren als ondernemer. 

Het zijn overigens steeds weer dezelfde mensen die je tegenkomt als je iets leuks met het dorp voor hebt of iets vernieuwends wilt ontwikkelen. Kijk maar eens naar het Hof, dat voor miljoenen is verbouwd en dat door dezelfde heren niet eens een gezonde boterham wordt gegund. Ook dhr. Schrama zal waarschijnlijk dit jaar geen kerstkaart van de heren mogen ontvangen. Opvallend is wel dat er wordt gesteld dat er geen bezwaren waren tegen de initiële plannen om het bestemmingsplan te wijzigen. Goed om te weten dat de raadsleden van Gemeentebelangen, waaronder de heer Frits David Zeiler, van meet af aan tegen waren. En toen het democratische proces niet het gewenste resultaat opleverde, werd de Stichting Mr. Frits Zeiler in stelling gebracht om bezwaren in te dienen (bij voorkeur op de laatste dag van de bezwaartermijn). Toen de bezwaren door de Beroepscommissie van de gemeente werden afgewezen, zochten de heren de gang naar de rechter. Is hier niet duidelijk sprake van "Gemengde Belangen" in plaats van "Gemeente Belangen"? Begrijp het goed: de rechter heeft nog een half jaartje nodig om in deze zaak te beslissen en als de vergunning alsdan nog wordt verstrekt, kunnen de heren vervolgens naar de Raad van State, die er ook nog een jaartje voor uittrekt, want ook in Den Haag zijn ze de Zeilerstichting inmiddels meer dan zat! Dat gaan ze zeker doen want deze heren zijn nog nooit tot redelijk en vroegtijdig overleg bereid geweest. Dhr. Thomsen liep tijdens de laatste voorlichtingsavond over de bouwplannen van het Parkhotel zelfs stampvoetend weg omdat enkele bewoners hem tegenspraken over zijn bezwaren tegen de bouwplannen. Overigens, de (juridische) kosten die dit met zich meebrengt draagt de gemeente, dus wij, de inwoners van Bergen! Dhr. Thomsen, die zich overigens voortdurend verschuilt achter zijn hoogleraarschap, is zelfs in staat om mijn integriteit publiekelijk in twijfel te trekken door te stellen dat de sloop van het pand 'Erica' altijd al de intentie geweest zou zijn. Niets is minder waar. Voortschrijdend inzicht en constructieve bouwtechnische redenen liggen hieraan ten grondslag. Het pand is gewoon op en hoewel 'Erica' geen monument of een beschermd dorpsgezicht is, hebben we onszelf wel een herbouwverplichting opgelegd. Hoeveel meer mag je dan verlangen als een oud afgeschreven pand in oude glorie wordt hersteld en weer aan de moderne eisen voldoet. Een van de bezwaren: het patina verdwijnt! Wat een stomme onzin en wat een drogreden voor bezwaar! Hoewel de overgrote meerderheid van de inwoners en winkeliers van Bergen de ontwikkeling van het Parkhotel steunt, zijn het altijd weer dezelfde stichtingen en clubs die tegen nieuwe ontwikkelingen in Bergen zijn, zelfs als bezwaren niet ontvankelijk zijn verklaard. Is dat nu gebruik of misbruik van het democratische proces? In Bergen regeren de Stichtingen Mr. Frits Zeiler en Behoud Bergense Bouwkunst, opgejut door professor Thomsen en zijn achterban! Goed onthouden als u straks naar de stembus gaat! Verder meent dhr. Thomsen dat het verwerpelijk zou zijn om een raadslid (Frits Zeiler) publiekelijk te katten. Het is niets in vergelijking met de onbeschaamde uitingen richting ons college van burgemeester en wethouders waarmee de achterban van de stichtingen en clubs zich de laatste tijd bedienen. Bijna 2½ jaar geleden begonnen we met enthousiasme, plezier en ambitie aan dit mooie project. Het centrum van Bergen verdiende immers een mooi en florerend hotel. Het plezier is verdwenen, de lol is eraf. Het nieuwe Parkhotel zal er waarschijnlijk niet meer komen! Met dank aan de democratie.