• Dirk Osinga doet veel om het de weidevogels naar de zin te maken.

    Bert Hartman

Dirk Osinga uit Schoorl wint Gouden Grutto Pul voor inzet weidevogels

SCHOORL Dirk Osinga van Zorgboerderij Noorderhoeve in Schoorl heeft donderdag 8 november de 'Gouden Grutto Pul' in ontvangst genomen. De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming.

De jury prees Dirk Osinga als een zeer bevlogen natuurman die op zijn bedrijf op veel manieren aan weidevogelbescherming doet. Zo zet hij een deel van zijn weilanden gedeeltelijk onder water. Een echt 'voedselwalhalla voor de weidevogels' zegt Osinga daarover. Hij maait pas laat in het seizoen zodat jonge vogels op kunnen groeien in het hoge gras, en zorgt voor kruidenrijk grasland. Dit biedt de vogels voedsel en veiligheid. "Het
aantal weidevogels op het bedrijf van Dirk Osinga neemt toe sinds 2015. Hij legde een raster aan om vossen weg te houden bij de meest weidevogelrijke percelen. Ook dat droeg flink bij aan het succes", aldus jurylid Theo de Wit.

2018 was een goed jaar voor de weidevogels in het werkgebied van Water, Land & Dijken. Zo'n 400 boeren zetten zich samen met 500 vrijwilligers in voor de grutto en andere soorten. De koude periode aan het begin van dit jaar leek een negatief effect te hebben op de weidevogels, maar het goede weer daarna én de bereidheid van de boeren om een laagje water in greppels of op het land te zetten, zorgden voor voldoende voedsel. Tijdens het seizoen stelden ook verschillende boeren het maaien op het laatste moment uit. Zo konden de jonge weidevogels schuilen in het hogere gras. De telling, uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, in het agrarisch natuurgebied gaf een mooi resultaat: nagenoeg honderd broedparen per honderd hectare. Volgens de organisatie een robuust aantal, de populatie kan tegen een stootje.

In een aantal polders brachten vrijwilligers van Water, Land & Dijken een ander type telling in beeld, namelijk de broedresultaten. "Om een weidevogelpopulatie in stand te houden moet de helft van het aantal jongen het halen", vertelt Martine Bijman, projectleider Agrarisch natuurbeheer bij Water, Land & Dijken. "In een deel van de getelde gebieden bleek dat ruimschoots gelukt te zijn. In enkele gebieden niet, maar al met al is het een erg mooi resultaat. De boeren en vrijwilligers verdienen een applaus. 
Ook in de natuurgebieden van Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ging het goed met de weidevogels. Bijman: "Hieruit blijkt dat natuurgrond en agrarische grond elkaar versterken bij weidevogelbeheer. Daar worden we blij van.''

LEEGROVEN In sommige gebieden hadden de weidevogels te vrezen van soorten die het gemunt hadden op hun nesten, zoals vossen en roofvogels. "In 2019 gaan we nog meer inzetten op het weghouden van deze soorten bij nesten", zegt Bijman. "dat doen we door te kijken of
preventieve mogelijkheden in andere provincies ook in Noord-Holland zijn toe te passen. Daarnaast maken we gebruik van tips van andere agrarische collectieven en de overkoepelende vereniging BoerenNatuur."externalfile:dmboannefpncccogfdikhmhpmdnddgoe%3A~%252FDownloads%252Fwetransfer-1092b6%252Ezip%3A7301ef3ab9c1508d140f80474cfc11be7f974af8/Dirk_Osinga_Foto_Bert_Hartman.jpg


Foto: Dirk Osinga, fotograaf Bert Hartman
Foto: Grutto op nest, mei 2018, foto: Willem Overweg
Foto: Tureluurs paring, april 2016 op Marken, foto: Tomas De Gooijer
Foto: Grutto's en bergeenden op plas dras, februari 2018 Hobrede, foto Els Wennekers