• Het plein voor het klimduin moet vergroenen.

    Archief

Drie kwestie bij herinrichting Schoorls centrum

SCHOORL 'Duindorp Schoorl' is de naam waarmee de gemeente Bergen de openbare ruimte in het centrum opnieuw wil inrichten. Om zo het centrum vriendelijker en gezelliger te maken. De gemeente wil inwoners graag betrekken bij de plannen. Digitaal via www.denkmeeoverschoorl.nl en 'live' op woensdagen in de Sanderij.

De gemeente heeft bij de start van het project een meetekengroep bij elkaar gebracht. Hierin zitten onder meer ondernemers en bewoners maar ook partijen zoals de fietsersbond. De meetekengroep heeft nu twee bijeenkomsten gehad. Er zijn toen drie vraagstukken benoemd. De gemeente nodigt nu alle inwoners van Schoorl uit mee te denken over deze vraagstukken.

Het eerste vraagstuk gaat over de inrichting van het kruispunt Laanweg/Heereweg/Duinweg. Bij de herinrichting moet meer aandacht voor fietsers en voetgangers komen. De gemeente is benieuwd welke knelpunten gebruikers ervaren. Het tweede vraagstuk gaat over het winkelgedeelte van de Heereweg. Uitgangspunt is om het winkelgebied verblijfsvriendelijker te maken. Eén van de ideeën hiervoor is om het gebied autoluw te maken. Het derde vraagstuk gaat over een nieuwe inrichting van het klimduinplein. Een wens die vaak is geuit is om het dorp groener te maken. Dit zou volgens de gemeente kunnen op dit plein.

MEEDENKEN Ideeën of suggesties over de drie vraagstukken zijn welkom via www.denkmeeoverschoorl.nl. Onder 'ontwerpvisie' zijn ze beschreven. Langskomen kan elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur in de Sanderij, bij het Sociaal Team op de eerste verdieping.

Ideeën en suggesties inleveren kan tot en met juli.