• Gemeente Bergen

Een virtuele wandeling door plan Mooi Bergen

BERGEN Met een Virtual Realitybril door het nieuwe centrum van Bergen lopen kan in de bibliotheek in Bergen. Ook is er een vaste presentatie ingericht over het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Het college legt het ontwerp op 1 februari voor aan de gemeenteraad samen met een visie voor de toepassing van kunst bij de herinrichting.

Tijdens het ontwerpproces vroegen drie onderdelen de aandacht: de snelheid van het autoverkeer bij binnenkomst van het dorp bij de Dreef, de doorstroom bij de kruising Stationsweg-Breelaan-Jan Oldenburglaan en de verkeersveiligheid bij de bevoorrading van de winkels. Ook uit de inspraakreacties kwamen deze punten naar voren. Het college heeft het ontwerp hierop aangepast en legt nu een Bergense variant van het shared space-concept voor aan de raad. De belangrijkste aanpassing is gedaan bij het Entreeplein (plein bij binnenkomst dorp vanaf de Dreef). Hier is nu een rond kruispunt ingetekend. Dit zorgt ervoor dat automobilisten nog eerder hun snelheid zullen minderen wanneer zij het dorp binnenrijden. Zo kunnen fietsers en wandelaars ook op deze drukke plek veilig oversteken. Naast instemming met het ontwerp voor de openbare ruimte vraagt het college de raad ook om een akkoord voor het uitwerken van een plan van aanpak voor kunst in de openbare ruimte. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro nodig. Dit bedrag wil het college gebruiken voor een mooi vormgegeven bushalte op het entreeplein, toepassing van kunst in verkeerselementen en bestrating en een kunstzinnig element -bij voorkeur verlichting- bij binnenkomst van het dorp. Er wordt ook gedacht aan een sokkelroute van het nieuwe Dorpsplein naar museum Kranenburgh. Op deze sokkels kan wisselende kunst tentoongesteld worden.

Inwoners en andere belangstellenden die alvast een indruk willen krijgen van de nieuwe inrichting kunnen terecht in de bibliotheek van Bergen. Elke donderdag en maandag van 14.30 tot 16.30 uur (m.u.v. feestdagen) en op zaterdag 30 december van 14.30 tot 16.30 uur kan men virtueel een wandeling maken door het nieuwe centrum. In de beelden zijn ook de plannen van het Parkhotel en 'De zeven dorpelingen' verwerkt alsmede schetsontwerpen van het plan voor de bebouwing op het nieuwe dorpsplein.