• De school heeft in de loop van de jaren verschillende locaties gehad.

    BSG
  • De BSG blijft een creatieve school.

    BSG
  • Het uiterlijk van de BSG is ook steeds veranderd.

    BSG

Eeuwfeest BSG met (oud-)leerlingen en (oud-)collega's

BERGEN De Berger Scholengemeenschap bestaat op 1 september 2019 honderd jaar. Alle reden voor een feestje dus. Dat wordt gevierd met (oud-)leerlingen, (oud-)collega's en met de gemeenschap waar de BSG al die jaren deel van uitmaakt.

Elly Kamminga, rector: "Op 14 september houden we een reünie en gedurende het schooljaar zijn er verschillende activiteiten om het jubileum luister bij te zetten. Een van die activiteiten is een serie artikelen in De Duinstreek, waarin verschillende mensen vanuit hun eigen perspectief vertellen over de BSG, over de gemeenschap die de BSG is en de wijze waarop de BSG deel uit maakt van de gemeenschap van Bergen en omgeving."

Op 1 september 1919 werd de Berger Schoolvereniging opgericht waarna koninklijke goedkeuring gevraagd wordt. De school biedt lager en voortgezet onderwijs (ULO) en vindt huisvesting bij de Hertenkamp. In 1925 wordt een nieuw schoolgebouw aan de Rondelaan 26 geopend.

In 1936 blijft het lager onderwijs van de Berger Schoolvereniging gemengd, maar wordt het voortgezet onderwijs een meisjesschool. Vanaf 1947 biedt de school uitgebreid lager onderwijs (ULO) en is officieel een middelbare meisjesschool (MMS).

IN VLAMMEN OP In de oorlog maakt de school turbulente tijden door. Het gebouw wordt gevorderd door Duitse militairen en gaat vervolgens grotendeels in vlammen op. Na de oorlog wordt het gebouw herbouwd, maar tot die tijd wordt in verschillende woonhuizen onderwijs geboden. Na de oorlog stijgt het leerlingenaantal gestaag. Met de intrede van de Mammoetwet in 1968 verandert de ULO in de mavo en de MMS in de havo.

HALVE EEUW In 1969 bestaat de Berger Scholenvereniging vijftig jaar. De lagere school is dan elders ondergebracht, omdat het aantal leerlingen niet meer in het gebouw past. Vanaf 1972 worden, op dringend verzoek van de leden, weer jongens toegelaten tot het voortgezet onderwijs van de vereniging. Er wordt een aantal zeer modern ingerichte teken- en handvaardigheidslokalen gebouwd. Toen al stond kunst hoog in het vaandel.

Met het stijgend leerlingaantal groeit tevens de huisvesting. Dit is nu nog steeds terug te zien in het gebouw dat als een lappendeken uit verschillende delen bestaat.

EXACT Tot 1984 is de BSG vooral een creatieve school. Wiskunde en natuurkunde worden ingevoerd als examenvak, waardoor de leerlingen een exact profiel kunnen kiezen. Dat doet ruim de helft van de leerlingen nog steeds, veelal gecombineerd met een kunstvak. Zo blijven de wortels van de school zichtbaar.

Vanaf 1996 maakt het voortgezet onderwijs zich los uit de vereniging en sluit zich aan bij de SOVON. Met de lagere school, de Bosschool, blijven er warme banden, maar nu als buren.

IN ONTWIKKELING Honderd jaar na de oprichting is de BSG nog steeds deel van de lokale gemeenschap en volop in ontwikkeling. "We zijn als school een gemeenschap en dat zorgt voor een gemoedelijke sfeer, die door ouders en leerlingen zeer gewaardeerd wordt. Naast natuurlijk het zich ontwikkelende onderwijsaanbod en de prachtige ligging. Wat ons betreft is 2019 de start van de volgende honderd jaar", besluit Kamminga.