• OBS De Boswaid zal per 1 augstus 2020 onder hetzelfde bestuur vallen als de St. Jozefschool

    Martijn Mulder

Egmondse scholen verder onder één bestuur

EGMOND AAN DEN HOEF De twee basisscholen in Egmond aan den Hoef zullen vanaf 1 augustus 2020 onder één bestuur verder gaan. Vanaf dat moment zal ISOB de openbare Boswaidschool overdragen aan Blosse, waaronder ook de Sint Jozefschool valt. Het komend jaar gaan de twee partijen onderzoeken hoe het samengaan vorm kan worden gegeven.

Door Martijn Mulder

De eerste school in Egmond aan den Hoef kwam in 1595 tot stand met medewerking van Sabina van Egmont, het negende kind en erfgenaam van graaf Lamoraal. Zij stelde een stuk grond in de huidige Schoolstraat vrij van erfpacht, waarna er een eerste school kon worden gesticht. Het onderwijs bleef tot 1871 in de Schoolstraat, waarna een nieuwe school werd gebouwd aan de huidige Slotweg. Dit schoolgebouw werd in 1959 herbouwd en is tegenwoordig bezoekerscentrum Huys Egmont. De openbare school verhuisde in 1974 naar zijn huidige plek en kreeg daar de naam De Boswaid. Het bijzonder onderwijs kreeg in 1921 gestalte, met de stichting van de R.K. Sint Jozefschool. Eerst halverwege de Slotweg (met later een dependance aan de Herenweg) en vanaf 1962 aan de Prinses Marijkelaan.

VERANTWOORDELIJKHEID De besturen van Blosse en ISOB hebben regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de dorpen waar zij scholen hebben en bespreken dan ook de geboortecijfers en deelnamepercentages. "Omdat de leerlingprognoses laten zien dat één school voor het dorp voldoende is hebben wij als bestuur van ISOB ons sterk afgevraagd of het verstandig en haalbaar is om De Boswaid in stand te houden", aldus Robert Smid, bestuurder van ISOB. "We willen immers het goede doen voor de kinderen en dan is een school van een zekere omvang noodzakelijk om dit te kunnen bieden." Zijn collega Jeroen Spanbroek van Blosse onderschrijft dit. "Ongelijkheid in deelnamepercentage in een wijk of kern leidt vaak tot concurrentie, waardoor de energie niet gaat zitten in de ontwikkeling van goed onderwijs voor de leerlingen. Blosse en de ISOB willen samenwerken en voelen beide een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit op te lossen."

425 JAAR ONDERWIJS Inmiddels zijn de betrokken ouders geïnformeerd tijdens een ouderavond, waar overwegend positief op de samenwerking werd gereageerd. Blosse en ISOB trekken het komend jaar uit om samen te kijken hoe de samenwerking het beste vorm kan worden gegeven. "Er zijn een heleboel zaken waar eerst goed over moet worden nagedacht", lichtte Spanbroek eerder toe. Ook de vraag of twee gebouwen worden gehandhaafd of wellicht in een gebouw verder wordt gegaan zal de aandacht van de besturen krijgen. De timing voor het samengaan is in ieder geval prima te noemen. In 2020, als de samenwerking ingaat, is er in Egmond aan den Hoef sprake van 425 jaar onderwijs, terwijl een jaar later de Jozefschool haar honderd jarig bestaan viert. Mogelijkheden genoeg voor een feestelijke overdracht.