• De landschappelijke inpassing van het sportcomplex, vormgegeven door HB Adviesbureau in opdracht van de gemeente Bergen.

    HB Adviesbureau

Egmondse voetbalclubs hebben vertrouwen in goede afloop fusielocatie

EGMOND In het laatste deel van ons tweeluik over de voetbalfusielocatie in de Egmonden, kijken we naar de andere kant van het verhaal. Na vorige week te hebben gesproken met actiegroep woordvoerder Cyrill Wullems, is deze keer het woord aan Paul Kager, voorzitter van Egmondia. Kager heeft weinig tot geen begrip voor de huidige gang van zaken, maar heeft vertrouwen in een goede afloop.

Door Martijn Mulder

In de vorige raadsperiode zijn verschillende projecten aangepakt, waaronder de fusie tussen de Egmondse voetbalverenigingen. De eerder door de politiek gekozen fusielocatie aan de Sportlaan in Egmond aan Zee, kon toch niet de goedkeuring krijgen van het toenmalige bestuur van Zeevogels, waarna het project in 2015 opnieuw opgepakt werd. Mede door het aanschuiven van St. Adelbert als derde fusiepartner, vielen diverse locaties vanwege het gebrek aan ruimte af. Uiteindelijk had de locatie aan de Egmonderstraatweg de voorkeur van zowel politiek als clubs, waarna de coalitiepartijen in de raad voor deze plek kozen. Ondanks felle tegenstand van een grote groep omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden.

ZONDE Paul Kager is sinds september 2015 voorzitter van Egmondia. Hij ziet met lede ogen aan, hoe de pas nieuwgekozen gemeenteraad het hele proces weer opnieuw wil gaan doen. Onlangs kreeg het nieuwe college de opdracht op zoek te gaan naar alternatieven voor de locatie. "Die zullen zeker gevonden gaan worden", aldus Kager. "Maar ze voldoen allemaal niet aan de eisen en wensen die we destijds stelden." Hij geeft hiermee aan het nieuwe onderzoek zonde van de tijd en van het geld te vinden. "De uiteindelijk conclusies zullen precies dezelfde zijn als drie jaar geleden, toen is het immers ook allemaal onderzocht."

ONWIL Wat Kager met name dwarszit is het feit dat eerder gemaakte afspraken niet gerespecteerd worden. "Vertraging is gewoon voor alle drie de clubs heel vervelend," legt hij uit. "Je kunt niet investeren en je stelt onderhoud uit. Je kunt ook niet doorselecteren."
Toch is het veelgehoorde alternatief aan de Hogedijk in zijn ogen geen reële optie. "Het zogenaamde groeimodel aan de Hogedijk is in onze ogen een sterfhuisconstructie, waar Egmondia en Adelbert de dupe van zullen zijn." Kager wil echter wel benadrukken dat er van onwil van de clubs geen sprake is. Zo werken ze al op diverse vlakken samen. De stelling dat er geen fusie kan plaatsvinden, als het niet op de Egmonderstraatweg plaatsvindt, komt volgens Kager dan ook bij de politiek vandaan.

Kager houdt vertrouwen in een goede afloop en ziet nog steeds de Egmonderstraatweg als enige optie. "Hier is voor gekozen, dus daar moeten we mee aan de slag. Desnoods in een goedkopere variant." Toch snapt hij ook de gevoelens van de tegenstanders. "We willen graag vooruit, maar je kunt het nooit iedereen naar de zin maken", concludeert hij.