• De leerlingen met hun diploma.

    Sint Jozefschool

EHBO-diploma voor leerlingen Sint Jozefschool

EGMOND AAN DEN HOEF Op moment dat via de media een betoog werd gehouden voor reanimatieonderwijs op scholen, hebben de leerlingen van groep 8 van de Sint Jozefschool deelgenomen aan een demonstratie beademen, reanimeren en het gebruik van de AED. Naast deze demonstratie hebben zij ook laten zien dat zij weten hoe de de stabiele zijligging, de Rautek-greep en de Heimlich uitgevoerd moeten worden. Ook het verbinden van vingers, handen en armen kwam aan bod. Al met al een aantal leerzame lessen die met veel enthousiasme werden gevolgd. Alle leerlingen hebben het jeugd EHBO-diploma ontvangen.