• De gemeente Bergen heeft volgens Ellen Claus een heel sterk 'dna'.

    Kenneth Stamp

Ellen Claus coördinator van Cultureel Platform Bergen

BERGEN ,,Er is nog veel te winnen in de samenwerking tussen cultuur en toerisme." Dat meent Ellen Claus, de nieuwe coördinator van Cultureel Platform Bergen. Onder meer het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef, het Bergense Museum Kranenburgh, de tweejaarlijkse Schoorlse manifestatie Schok en de Kunst10daagse Bergen/Bergen aan Zee werken samen in de gemeente Bergen. De in Zaandam woonachtige Ellen Klaus gaat een jaar lang voor gemiddeld één dag per week aan de slag.

Door Ed Bausch

Cultuur, natuur en historie: de gemeente Bergen mag zich er volgens haar rijk mee voelen. Zij ziet sterke organisaties met grote betekenisvolle evenementen. Wat denkt de in Zaandam wonende Klaus daar aan toe te voegen? ,,Ik denk vooral aan versterking van de onderlinge samenwerking en bundeling van publicitaire slagkracht." Ze gaat eerst inventariseren wat er allemaal is, wat de wensen en ambities zijn. Ze gelooft in de kracht van regio's en de gemeente Bergen heeft volgens haar een heel sterk 'dna'. Daarnaast zijn de diverse kernen ook nog eens heel onderscheidend.

KRUISBESTUIVING Ze wil in haar rol de reeds aanwezige krachten versterken. ,,Kan kruisbestuiving een meerwaarde brengen? En hoe kan die bekend worden in het land? De gemeente heeft nogal wat te bieden. Goed gastheerschap vind ik ook essentieel, als je de gemeente breed gaat aanprijzen. Er is zeker nog het nodige te winnen in de samenwerking tussen cultuur en toerisme." Gezamenlijk optrekken kan in haar ogen veel betekenen, evenals het breeduit afficheren van een jaaragenda, met een goede afstemming. Een nieuw regionaal evenement kan ook een uitkomst zijn van haar werk. ,,Het Jeroen Bosch-jaar in Den Bosch was natuurlijk uitzonderlijk, maar je kunt wel leren van de effecten van zo'n gebeurtenis." Want die hebben de Brabantse stad ontegenzeggelijk op de kaart gezet. ,,Daar zijn ook landelijke fondsen bij nodig. Om die achter je te krijgen, moet je verhaal authentiek zijn én overtuigend." ,,Natuurlijk zijn instellingen en personen belangrijk, want zonder hen is er geen aanbod", zegt Ellen. ,,Maar de kracht van een regio is net zo waardevol als je publiek van wat verder weg wilt aanspreken en aan je wilt binden." En als Noord-Hollandse weet ze wat de sterke regio's zijn. De kuststrook is volgens haar helemaal een verhaal apart, met de Bergense School, het werk van Simeon ten Holt en de grote historie van De Egmonden, om maar wat te noemen.

DELEN VAN ELKAARS SUCCESSEN Voor haar werk is Ellen Klaus geïnteresseerd in iedereen met een goed cultureel idee. Die ideeën zijn er: bij de 'gevestigde' organisaties en bij anderen of in de volgens haar vaak zo verrassende amateurwereld. ,,Het delen van elkaars successen, dat lijkt me een mooi begin, elkaar omarmen en naar elkaar verwijzen. Het klankbord daarvoor wil ik als cultuurbevorderaar graag zijn."