• De Schoorlse gevel siert de restanten van Gasterij Nieuw Westert, waar bezoekers nog altijd welkom worden geheten.

    Martijn Mulder

Is er genoeg over van restaurant Nieuw Westert?

EGMOND-BINNEN Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen, toen Gasterij Nieuw Westert volledig afbrandde. Opnieuw ging in de Egmonden een historische stolp verloren. Zowel eigenaar als uitbater willen het pand zo snel mogelijk herbouwen. De gemeente bekijkt momenteel samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of de status van Rijksmonument voor het nog overeind staande karkas behouden kan blijven.

Door Martijn Mulder

De afgebrande boerderij Nieuw Westert staat in het PWN duingebied, ten westen van de kern Egmond-Binnen. In dit gebied vindt Egmond haar oorsprong. In de achtste eeuw verspreidde de Ierse monnik Adelbert hier het evangelie en na zijn dood werd hij begraven op de huidige Adelbertusakker, tegenover de nu afgebrande boerderij. Aanvankelijk stond deze boerderij echter op een heel andere plek, 430 meter ten zuidwesten van de nieuwe locatie.

RUÏNEKERK Deze oorspronkelijke boerderij 'Westert' werd gebouwd rond 1650, in een tijd waarin de duinen werden ontgonnen ten behoeve van eerste akkerbouw. In de negentiende eeuw werd hij echter afgebroken en verplaatst naar de locatie aan de Oude Schulpweg, waar hij onder de naam Nieuw Westert langzaam aftakelde. Toen in de jaren 30 van de vorige eeuw het PWN eigenaar werd van het duingebied, kreeg de beroemde restauratie-architect Kees Royaards uit Schoorl opdracht de stolpen in de duinen te restaureren. Jaren later zou dezelfde Royaards belangrijke restauratiewerkzaamheden aan de Ruïnekerk verrichten. Het 'Zaanse huisje' voor de ingang is een toevoeging van zijn hand.

RAADHUIS De Nieuw Westert werd in 1936 volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd. Zeventiende-eeuwse interieurelementen als de schouw werden aangebracht, maar het is niet duidelijk of deze uit de oorspronkelijke boerderij Westert kwamen of wellicht van elders. De voorzijde werd door Royaards voorzien van een siergevel, waarbij hij zich liet inspireren door het oude Raadhuis van zijn geliefde Schoorl. De boerderij kreeg in de jaren 70 een horeca-bestemming, als restaurant De Boerenwagen. Onder een nieuwe eigenaar werd de naam later gewijzigd in Anno-Nu, waarna recentelijk de oude naam Nieuw Westert nieuw leven werd ingeblazen. Het was altijd een zeer geliefde stop voor iedereen die door de duinen trok.

Nu van het pand niets meer over is dan alleen de buitenmuren, is de vraag gerechtvaardigd of de status van Rijksmonument gehandhaafd kan blijven. Zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als de gemeente buigen zich hier momenteel over, want wat bepaalt precies de waarde van een Rijksmonument? Naast de inmiddels verdwenen zeventiende-eeuwse bouwelementen speelt ook de ligging van het pand een rol. Als geluk bij een ongeluk heeft de Schoorlse siergevel van Royaards de vlammen overleeft.