• Blijft de grond aan de Egmonderstraatweg bollengrond?

    Alef Starreveld

Expertteam over 'hete hangijzers': Plannen terug naar tekentafel

BERGEN Geen grote supermarkt en een invulling met een dorpse uitstraling op de Harmonielocatie. De voetbalfusie in Egmond niet op de beoogde locatie aan de binnenduinrand, en in relatie daarmee: een samenhangende visie voor het Watertorengebied. Dat zijn de conclusies van het Expertteam dat onderzoek deed naar grote projecten die momenteel spelen in de gemeente Bergen. Het advies van het expertteam Versnellen/Ontslakken is op maandagavond 28 mei aan alle politieke partijen gepresenteerd.

Hoewel de vorige gemeenteraad de bestemmingsplannen al wel heeft goedgekeurd, ziet het team mogelijkheden om die terug te trekken. Dat komt omdat de plannen nog bij de Raad van State liggen die nog geen uitspraak gedaan heeft. 

Veel tijd hadden Friso de Zeeuw en Jos Feijtel van het Expertteam niet, dat verhinderde een volledige gespreksronde met álle betrokkenen. Volgens het Expertteam is het van belang om nader te onderzoeken welke ruimte er, in zowel juridische als financiële zin, bestaat.

HOTEL MARIJKE Een goed alternatief voor de Harmonielocatie is volgens het expertteam de komst van hotel/restaurant Marijke op deze plek, dat nu aan de Dorpsstraat zit, met daarboven appartementen en ondergronds een grote parkeergarage. Het team adviseert vooraf een 'intensief traject' van onderhandeling, informatievoorziening, draagvlakontwikkeling en inspraak te houden. Lex Schrama van De Zeven Dorpelingen, ziet niets in dit plan. Van hem kan de gemeente een schadeclaim verwachten als het huidige bestemmingsplan met grote supermarkt teruggetrokken wordt. 

Ten aanzien van de voetbalfusielocatie in Egmond, adviseert het team de velden van Zeevogels op termijn uit te breiden nu al  'aantrekkelijk' te maken voor voetballers uit de andere dorpen. De twee andere voetbalverenigingen blijven in deze voorkeursvariant voorlopig spelen waar ze nu spelen.

Het Watertorenterrein moet op termijn klaargemaakt worden voor woningbouw. Een nieuwe sporthal zou nabij de Sportlaan aan de kop van de A-velden van Egmondia moeten komen.

Het Expertteam benadrukt dat de verhoudingen in Bergen ernstig verstoord zijn. Zowel in het politieke als het maatschappelijke debat. 'Debat is goed maar verzuurde verhoudingen doen geen enkele gemeenschap goed', zo luidt de conclusie.