• Het fietspad van Alkmaar richting Bergen.

    BDUMedia

Fietsersbond pleit opnieuw voor fietstunnel N9

BERGEN De Fietsersbond regio Alkmaar pleit al tien jaar voor een tunnel van de Helderseweg naar de Kogendijk. Dit keer heeft de bond een brief gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"Tien jaar geleden gaven we dit al aan bij de plannen voor 'Bereikbaarheid Kust'. In 2016 is onderzocht of het mogelijk was. Dat onderzoek ging niet alleen over een ongelijkvloerse fietsverbinding, maar ook over de doorstroming op de N9. Vooral in de avondspits staan er lange files uit de richting Schoorldam. De mooiste en 'duurste' optie was een rotonde met een diagonale fietstunnel."

"Ruim negentig van de fietsers die hier de N9 oversteken nemen ook de Koedijkervlotbrug. Met deze optie wordt tegelijk de lastige oversteek bij de Helderseweg opgelost. Dit voorstel staat in een gezamenlijk rapport van Rijkswaterstaat, de Provincie en de gemeenten Alkmaar en Bergen. Natuurlijk waren en zijn we blij met dit rapport. Het is ook niet van deze tijd dat fietsers en voetgangers een drukke nationale weg van vier rijstroken met 35.000 motorvoertuigen per etmaal gelijkvloers over moeten steken. Gemeente Alkmaar en Bergen vinden we ook aan onze kant en het bedrag voor de duurste oplossing was en is zeer schappelijk."

"De gemeentes hebben er geld voor over. Bergen heeft afgelopen jaar het fietspad langs de Kogendijk verbreed, omdat erg veel (dagelijks 3000) woonwerk- en schoolfietsers deze hoofdfietsroute gebruiken. Met mooie stranddagen komen daar nog behoorlijk wat dagjesfietsers bij. Het probleem ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. I&W vindt een verbetering van deze kruising (nog) niet nodig. Wat ons en de gemeentes betreft een onbegrijpelijk standpunt, ook omdat het Rijk beweert het fietsverkeer te willen bevorderen en veiliger te maken. Deze kruising had al aangepakt moeten worden toen Schoorldam en De Stolpen zijn opgewaardeerd. Op dit moment zoeken de gemeentes meer steun bij de provincie, maar ook dat duurt alweer een half jaar. De hoogste tijd om bij deze het fietsbelang voor een tunnel te onderstrepen", aldus Jan-Kees Pielkenrood namens de Fietsersbond Regio Alkmaar.