• Figurant in de serie 'het Vechtvolk' Hans Bommer.

    Marga Rezel

Fotoproject 'Achter de schermen'

EGMOND AAN DEN HOEF In dit jaar Lamoraal-jaar 2018 wordt op grootse wijze herdacht dat de Graven van Egmont en Horne 450 jaar geleden op bevel van de Spaanse koning Philips II en onder uitvoering van de Hertog van Alva, op de Grote Markt in Brussel werden onthoofd. Deze gebeurtenis is van groot belang geweest voor de Nederlanden omdat de onthoofding de opmaat vormde voor de 80-jarige oorlog.

Door Will Hoekstra

Deze bijzondere gebeurtenis was voor fotograaf Ab Baart dé gelegenheid om een serie Historische figuren uit het beroemde Geslacht van Egmont weer fotografisch tot leven te wekken. Vanaf maart 2017 hebben inwoners, die uitsluitend geselecteerd werden uit de drie Egmonden, meegewerkt aan een tweetal series: 'Heeren van Egmont' en 'het Vechtvolk' die beide vanaf 2 juni door het publiek bekeken kunnen worden in Huys Egmont in Egmond aan den Hoef.
Een dergelijk groot fotoproject is onmogelijk te realiseren zonder een aantal vrijwilligers - leden van Fotogroep Egmond - die aan dit project met volle inzet hebben meegewerkt en nog steeds meewerken. Een van hen is Marga Rezel die, naast alle bijkomende activiteiten, ook het fotograferen achter de schermen tijdens alle foto sessies op zich heeft genomen. Zij fotografeerde echter niet met haar spiegelreflex maar met haar iPhone 7. De resultaten van haar fotowerk getiteld 'Achter de schermen' van de serie 'het Vechtvolk' is tot en met 30 augustus te bezichtigen in Hoeve Overslot.
Meer informatie via www.hoeve_overslot.nl of www.lamoraaljaar.nl /activiteiten-fotoproject.

Marga Rezel.
Figurant in de serie "het Vechtvolk" Hans Bommer.