• Marieke Hendriksen Bestuur D66 BUCH

Fusie vier D66-afdelingen binnen BUCH

BERGEN De D66-afdelingen van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormen sinds 1 januari één afdeling: D66 BUCH. Fred Lindhout, de nieuwe voorzitter: "De samenwerking van de vier gemeenten heeft ons geïnspireerd om na te denken over een hechtere samenwerking binnen onze vier afdelingen. Dit heeft geleid tot de fusie." Tijdens de ledenvergadering van de vier afdelingen op woensdag 19 december is de nieuwe afdeling opgericht. Ook is een nieuw bestuur gevormd, dat bestaat uit Frits Roskam, Fred Lindhout (voorzitter), Anja de Ruiter, Evert Castelein, Marieke Hendriksen, Hans van Halem, Divera Borsboom en Jan Snijder (niet op de foto).