• Er lopen momenteel technische studies naar uitbreiding van de gasopslag in de Bergermeer.

    Alef Starreveld

Gasopslag Bergermeer belangrijker na 'Groningen'

BERGEN De piekgasinstallatie van Taqa in Alkmaar en, in mindere mate, de gasopslag Bergermeer worden belangrijker nu de gaswinning in Groningen snel omlaag gaat. Dat bevestigt Taqa desgevraagd.

In Alkmaar wordt laagcalorisch gas opgeslagen. Dat type aardgas is, net als het gas in Groningen, geschikt voor het gebruik van huishoudens. In de Bergermeer zit hoogcalorisch gas. Het netwerk voor hoogcalorisch gas wordt ook gebruikt voor rechtstreekse levering aan grootverbruikers zoals elektriciteitscentrales, raffinaderijen en hoogovens. Het Groningenveld vangt pieken in het winterse gasverbruik op, terwijl de kleine gasvelden zoals die in Bergen en Alkmaar het hele jaar door zorgen voor een stabiele gaslevering. Die rollen lijken nu om te gaan draaien. Er lopen momenteel technische studies naar uitbreiding van de gasopslag in de Bergermeer. Maar die zijn volgens Taqa nog niet afgerond.

Stichting Gasalarm 2 maakt zich zorgen over de gevolgen voor Bergen die de verlaging van de gasproductie in Groningen kan hebben. De Bergense stichting heeft zich, samen met het gemeentebestuur, jarenlang hevig verzet tegen de gasopslag in de Bergermeer. Vergeefs, want Taqa kreeg alle benodigde vergunningen. Gasalarm 2 houdt sindsdien wel een vinger aan de pols.

RUIMTE Op ruim twee kilometer meter diepte zit een poreuze laag zandsteen. In de minieme ruimtes in dat zandsteen, waar miljoenen jaren lang gas in heeft gezeten, wordt sinds 2015 aardgas opgeslagen. Vervolgens wordt via een buizenstelsel het gas naar de 'fabriek' in de Alkmaarse Boekelermeer getransporteerd.

In de Bergermeer zit hoogcalorisch gas. Dat is geen gas voor onze cv-ketels, maar brandstof voor bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Taqa verhuurt de ruimte in het veld aan grote commerciële partijen. De fluctuerende gasvraag vereist vanwege wisselende seizoenen (globaal genomen is de gasvraag in de winter drie keer zo hoog als in de zomer) een flexibele gasproductie.

VERHOGING Wouter Hubers van Gasalarm2: "Taqa onderhoudt in het gasveld een basisdruk van 75 bar (dat is ook de druk in het Nederlandse gasnet) en houdt zich aan de vergunning uit 2013, waar een bovendruk is toegestaan van 133 bar (waardoor een opslagcapaciteit van 4,9 miljard kubieke meter ontstaat). De apparatuur waarmee die druk kan worden bereikt, staat echter een verdere verhoging toe, volgens Taqa tot 150 bar, maar misschien tot 190 bar (dat is 90 procent van de oorspronkelijke druk in 1970)."

RUSTIG "Wat merken wij als bewoners van het huidige gebruik? Niet veel, het gasveld lijkt seismisch rustig geworden. Maar door het gebruik stijgt of daalt het maaiveld boven een groot deel van het gasveld met zo'n zes centimeter, op in de zomer en neer in de winter. Die zes centimeter kan mogelijk veranderen als de minister aan Taqa toestaat de maximumdruk te verhogen. Taqa heeft er al om gevraagd, maar de minister heeft nog geen besluit genomen." Taqa laat weten dat er technische studies lopen naar verhoging van de druk, maar die studies zijn volgens de woordvoerder nog niet afgerond.

Om de vraag van laagcalorisch gas te verminderen, wil minister Wiebes een aantal grootgebruikers verplichten om te schakelen naar hoogcalorisch gas. Een andere optie is om via stikstofinstallaties te verarmen naar laagcalorisch gas. Hubers roept gemeentebestuurders op zich in te lezen: "De kans is aanzienlijk dat de gasopslag in de Bergermeer een grotere rol krijgt bij dit alles. Wij maken ons zorgen. Het zou goed zijn als onze gemeente zich proactief oriënteert op deze materie."

CULTUUR Gasalarm2 is verder tevreden over Taqa. Hubers: "Het bedrijf houdt zich keurig aan de afspraken die gemaakt zijn. Er is een cultuurfonds opgericht, vele organisaties in Bergen en Alkmaar profiteren daarvan. En het kantoor is sinds een paar jaar in Alkmaar gevestigd."