• Ook paardenpoep behoort tot de categorie 'kleine ergernissen'.

    Gerard Smit

Gemeente Bergen houdt enquête over kleine ergernissen

BERGEN Overlast van honden- of paardenpoep, fout geparkeerde auto's of rommel op straat. De gemeente wil graag samen met inwoners deze 'kleine ergernissen' aanpakken.

Begin november houdt de gemeente een enquête om de ergernissen in de gemeente Bergen in kaart te brengen. Uit een top 10 kunnen deelnemers aan de enquête kiezen of die bij hen voorkomen en wat als eerste opgepakt zou moeten worden.

VERMINDEREN "Met de informatie uit de enquête willen wij samen met inwoners de komende jaren aan de slag om overlast van in elk geval een of enkele kleine ergernissen te verminderen. Samenwerking tussen de gemeente en inwoners is essentieel voor een succesvolle aanpak", laat de gemeente weten.

LOCATIES In het gemeentehuis staan op verschillende momenten medewerkers om de enquête af te nemen. Ook worden de vragenlijsten op verschillende locaties in het dorpscentrum aangeboden. Voor iedereen die de enquête thuis op zijn gemak in wil vullen, staat deze online via www.bergen-nh.nl/enquete.

LEEFBAARHEID "Dit onderzoek is het begin van een doorlopend proces waarmee wij de leefbaarheid van de gemeente willen verbeteren. Onze buitengewone opsporingsambtenaren zullen meer zichtbaar aanwezig zijn. We willen meer met inwoners samenwerken, hun mening is waardevol."