• Het voormalige bankgebouw op het Plein in Bergen.

    Alef Starreveld

Gemeente Bergen weigert vergunningsaanvraag van Lidl

BERGEN De gemeente heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd. De aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm in het bestemmingsplan, zo laat het college van b en w weten.

Mocht Lidl een aangepaste aanvraag indienen, waarvoor de gemeente geen weigeringsgrond heeft, dan zal deze aanvraag op basis van het eerder genomen voorbereidingsbesluit (in mei 2019) worden aangehouden.

Een voorbereidingsbesluit is een officiële verklaring van de gemeente dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het centrum van Bergen. Het markeert de start van de voorbereidingsfase en geeft de gemeente de mogelijkheid om aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen te weigeren of te bevriezen. De gemeente kan dus ook de vestiging van de Lidl tegenhouden. Het voorbereidingsbesluit geldt één jaar. Daarna moet er een nieuw bestemmingsplan liggen voor het gebied. Het voorbereidingsbesluit heeft geen gevolgen voor de verplaatsing van de Aldi naar de Harmonielocatie.