• De beoogde voetbalfusielocatie aan de Egmonderstraatweg.

    Martijn Mulder

Gemeente kan gaan repareren in plannen sportcomplexen Egmond

DEN HAAG/EGMOND AAN DEN HOEF Na een vernietiging van het plan Zeven Dorpelingen in Bergen kan de gemeente nog meer extra huiswerk tegemoet zien van de Raad van State. De nieuwe bestemmingsplannen voor de nieuwe sporthal en woningen bij de Watertorenweg en het nieuwe voetbalcomplex bij de Egmonderstraatweg hebben aardig wat gebreken. Zo bleek vrijdag tijdens een zeer lange zitting bij de Raad in Den Haag.

Door Adrie van der Wel

Na de eerder door de gemeente verworpen kritiek van omwonenden en bedrijven in de omgeving van de twee plangebieden, schakelde de Raad zijn eigen onafhankelijke adviseurs in. In twee lijvige rapporten ondersteunen de raadsadviseurs een aantal belangrijke bezwaren. De Raad volgt meestal de conclusies van zijn adviseurs. En dat betekent dat de gemeente zijn borst kan nat maken.
Waarschijnlijk worden beide plannen niet helemaal vernietigd. Dat gebeurt meestal als belangrijke milieuonderzoeken niet deugen of niet zijn uitgevoerd. Dat is hier niet het geval. En de staatsraden toonden ook wel begrip voor de keuze van de gemeenteraad om het voetbalcomplex bij de Egmonderstraatweg in het gebied tussen de drie Egmonden te plaatsen.

ZUINIG RUIMTEGEBRUIK Toch gaat de Raad nog wel kritisch kijken naar de reden waarom het complex in het buitengebied moet komen. Gemeenten moeten eerst open ruimte binnen de bebouwde kom benutten, voordat wordt gekozen voor een locatie daarbuiten. Een kwestie van zuinig ruimtegebruik, vindt de wetgever. Maar die geeft ook ruimte voor afwijkingen van dit beleid.
De discussie gaat over het huidige complex van voetbalcub Zeevogels aan de Hogedijk. Daar is volgens de bezwaarmakers voldoende ruimte voor de drie fuserende clubs Egmondia, Sint Adelbertus en Zeevogels. Volgens een woordvoerder van de gemeente is die ruimte er niet. "We moeten de clubs er dan in proppen. Er kan ook geen groene afscherming meer omheen. Er is een groter clubgebouw nodig en er is te weinig parkeerruimte. Kortom, het gaat niet passen."
De kernvraag hier is hoeveel velden er nodig zijn. Berekeningen van de gemeente komen uit op vijf. De bezwaarmakers op vier. De raadsadviseurs neigen ook naar vier, omdat de gemeente geen rekening heeft gehouden met een afnemende jeugdige bevolking in de komende jaren. De veldbehoefte is mogelijk overschat door de gemeente, aldus de raadsadviseurs. Dus zou er geen goede reden zijn om een nieuw complex bij de Egmonderstraat aan te leggen.

OPENHEID Volgens een omwonende weegt dit zwaar. "De nieuwe locatie wordt geforceerd door de fusieclubs die niet op elkaars terrein willen gaan spelen. Meer dan 150 omwonenden worden hierdoor benadeeld." De raadsadviseurs constateren dat de waardevolle openheid van dit landelijke gebied met de komst van het voetbalcomplex grotendeels verdwijnt. Een van de bezwaarmakers wees ook op het verdwijnen van de bollenvelden op deze plek. Die vormen een belangrijke toeristische attractie. Een mogelijk breekpunt zijn ook de vereiste natuurvergunningen die voor beide plannen zijn verleend. Bij het verlenen van die vergunningen is gebruik gemaakt van een regeling die op drijfzand staat na kritiek van het Europese Hof van Justitie. Met die kritiek in het achterhoofd gaat de Raad nu alle vergunningen beoordelen die volgens die regeling zijn verleend. Het oordeel van de Raad zal maatgevend zijn in zeker 150 gevallen. Het kan zelfs gebeuren dat de Raad binnenkort helemaal gehakt maakt van de regeling en daarmee ook van de vergunningen. De gemeente Bergen werd daarvoor al gewaarschuwd door de Raad.

BOUWHOOGTE Tijdens de zitting toonde de Raad in navolging van zijn adviseurs ook grote vraagtekens bij de ontwikkelingen rond de sporthal. Naast de nieuwe hal komen woningen, waarbij de gemeente heeft verzuimd om de bouwhoogte goed te regelen. Volgens omwonenden dreigt er zo een muur te ontstaan die het zicht op het duingebied wegneemt. Dit gebrek is ook erkend door de gemeente en zal dus zonder meer hersteld moeten worden.
De bewoners willen ook graag dat een rijtje woningen wordt opgeschoven. Die komt daardoor is een smalle strook te liggen die volgens de gemeente als natuurlijke corridor dient tussen twee Natura 2000-gebieden. Maar tijdens de zitting bleek dat de gemeente eerder zelf heeft aangegeven dat die corridor weinig natuurwaarde heeft en bovendien liggen er al bouwrechten op die grond.

De uitspraak van de Raad volgt over enkele maanden.