• Activiteiten als de zomermarkt blijven.

    Lotus Events

Gemeentebelangen stelt vragen over 'nieuwe koers' Prins Hendrik Stichting

EGMOND AAN ZEE Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over de koers die de Prins Hendrik Stichting gaat voeren. Er worden alleen nog mensen met dementie gehuisvest. Gemeentebelangen zegt zich zorgen te maken over deze koerswijziging omdat 'enige jaren terug hetzelfde scenario zich in Bergen heeft afgespeeld'.

Fractievoorzitter Mariella van Kranenburg: "Ouderen die woonachtig waren in de Haemstede zouden naar Koedijk moesten verhuizen ten gunste van Korsakovpatiënten. Dit laatste heeft destijds voor veel maatschappelijke onrust gezorgd en leidde zelfs tot een kort geding van de bewoners en hun belangenbehartigers tegen Magentazorg. Uiteindelijk is men via bemiddeling tot een bevredigende oplossing gekomen. Wij hopen dat het college lering uit het verleden heeft getrokken."

GB heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

Wat is de reden voor deze koerswijziging? Is het een financiële kwestie of zijn er andere redenen? Waar en op wat voor wijze worden de inwoners die moeten verhuizen ondergebracht? Op wat voor termijn zal dit plaatsvinden? Door deze beleidswijziging zal de toegankelijkheid van reguliere ouderenzorg in de Egmonden afnemen. Wat voor maatregelen is het college van plan hiertegen te nemen? Herbergt de prins Hendrik Stichting heeft ook paramedische en andere organisaties die door de verhuizing dakloos dreigen te worden? Wat voor oplossingen worden aan hen geboden?

REACTIE ZORGCIRKEL Volgens Bianca van Overveld, manager Communicatie & Marketing van Zorgcirkel biedt Zorgcirkel Prins Hendrik zorg aan mensen met en mensen zonder dementie en blijft dat doen. "Ouderen, met en zonder dementie, blijven wonen op deze locatie. De dienstverlening in Prins Hendrik is afgestemd op de behoefte van de bewoners. Er is landelijk en zeker ook in de Egmonden sprake van een toename van het aantal ouderen. Veel ouderen kunnen eventueel met ondersteuning van bijvoorbeeld thuiszorg prima thuis blijven wonen. Alleen wanneer het thuis niet gaat wordt de stap gemaakt naar een verpleeghuis, zoals Prins Hendrik. Dat geldt voor mensen met dementie, maar ook voor ouderen met een andere zorgvraag." 

Van Overveld bevestigt dat zij de laatste jaren een groei zien in het aantal bewoners met dementie.

"Maar Zorgcirkel Prins Hendrik blijft een open toegankelijke locatie voor ouderen, hun naasten en overige buurtbewoners. We organiseren veel activiteiten en bijvoorbeeld het restaurant wordt druk bezocht."