• Het ontmoetingscentrum T&O maakt plaats voor woningbouw.

    Kennemer Wonen

Gemeenteraad keurt plannen T&O-terrein goed

SCHOORL Tijdens de raadsvergadering van 7 maart zijn de ruimtelijke kaders voor ontwikkeling van het zogenaamde T&O-terrein door de raad goedgekeurd. Op het terrein zullen 22 sociale huurwoningen worden gebouwd, waarvan zes samengevoegd in een appartementengebouw. Ook zal hier ruimte zijn voor Stichting Welzijn Bergen. Een door Gemeentebelangen ingediend amendement voor het behoud van het T&O-gebouw werd door geen van de overige partijen ondersteund.

Door Martijn Mulder

AMENDEMENT Fractievoorzitter Hans Haring, bezig aan zijn laatste dagen als raadslid, hield een dapper pleidooi, waarin hij wees op het bijzondere karakter van het laatste echte buurthuis in de kern Bergen. "Gemeentebelangen is van mening dat wij voorzichtiger moeten omspringen met ons cultureel erfgoed. We zijn de laatste jaren al veel verloren en dat lijkt maar door te gaan", aldus Haring. Toch woog voor de andere partijen het belang van snelle realisatie van 22 sociale huurwoningen op het terrein zwaarder. Het amendement kon dan ook wel op sympathie rekenen, het kreeg echter geen steun.

TELEVISIE Even later vertrok Haring uit de raadszaal, uit protest tegen de besloten behandeling van de geheimhouding rond de 7 Dorpelingen-stukken. Hij werd op de voet gevolgd door een cameraploeg van BNNVARA, die opnamen kwam maken voor een aflevering van het programma 'De opstandelingen'. "De serie gaat over conflicten tussen burgers en gemeente en daar zijn er in Bergen wel erg veel van", aldus presentatrice Sophie Hilbrand. De aflevering rond de gemeente Bergen wordt in juni op televisie uitgezonden.

De raad besloot in de tussentijd achter gesloten deuren slechts een deel van de stukken over de 7 Dorpelingen openbaar te maken. De belangrijkste stukken blijven echter vooralsnog geheim.