• Veel woningen in de gemeente Bergen worden verhuurd.

    Pixabay

Gespreksavond in Schoorl over recreatieve verhuur woonhuizen

SCHOORL De verhuur van woonhuizen via bemiddelingssites neemt de afgelopen jaren toe. Vooral woonhuizen in aantrekkelijke gebieden, zoals de gemeente Bergen, zijn populair. Door deze verhuur worden de woningen onttrokken aan de woningvoorraad, die zo nodig is voor starters en andere woningzoekenden, zo meent de gemeente Bergen. "Er is daarnaast geregeld sprake van overlast voor de omgeving door het komen en gaan van mensen die vakantie vieren."

De gemeente Bergen wil de recreatieve verhuur van woonhuizen binnen de perken houden. Daarom worden er in totaal drie avonden gehouden om met geïnteresseerden de spelregels en de stappen die de komende tijd genomen worden toe te lichten. Deze spelregels zijn opgesteld in samenspraak met partijen die een rol spelen op de woningmarkt of betrokken zijn bij recreatieve verhuur van woningen.

De bijeenkomst in Bergen is al geweest. In De Blinkerd is het gesprek op dinsdag 22 januari van 19.00 tot 21.00 uur. De laatste vindt plaats op donderdag 7 februari in dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef, van 20.00 tot 21.30 uur.