• De rechtbank in Alkmaar heeft uitspraak gedaan.

    ANP Foto

Gevangenisstraf na schietincident in Groet

GROET De rechtbank van Alkmaar heeft een 23-jarige man uit Kolhorn veroordeeld tot een gevangenisstraf naar aanleiding van een schietincident in Groet op 18 oktober vorig jaar.

Op die bewuste dag had de Kolhorner in Groet afgesproken met zijn (althans, dat dacht hij) vriendin. Echter niet de vriendin, maar vier mannen kwamen opdagen, waarvan twee meenden ook een relatie met de vrouw te hebben. Tijdens de schermutseling die volgde heeft de Kolhorner met een vuurwapen op een van de vier mannen geschoten. Deze liep ernstig letsel op aan zijn arm. Een van de andere mannen werd door hem bedreigd met het wapen. De rechtbank achtte daarom bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag van de ene man en het bedreigen van de andere man.

BOTSING De Kolhorner ging er vervolgens met de auto vandoor, achtervolgd door de inmiddels gealarmeerde politie. Tijdens de achtervolging is hij met zijn auto opzettelijk tegen de politieauto gebotst. Omdat echter niet duidelijk is geworden hoe gevaarlijk de situatie daadwerkelijk was en bovendien niet is gebleken dat het zijn bedoeling was de agenten in de politieauto iets aan te doen, heeft de rechtbank hem vrijgesproken van de poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij de agenten. Wel heeft de rechtbank hem veroordeeld voor het rijden onder invloed van drugs.

De rechtbank heeft verder vastgesteld dat de Kolhorner de vriendin dreigende berichten heeft gestuurd via WhatsApp. Ook voor deze bedreiging is hij veroordeeld.

STRAF In totaal heeft de rechtbank een gevangenisstraf van 48 maanden opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook is een rijontzegging van 18 maanden opgelegd en moet de Kolhorner de schade van de gewond geraakte man vergoeden.

Tot slot heeft de rechtbank ook bepaald dat hij twee in eerdere strafzaken aan hem opgelegde voorwaardelijke straffen zal moeten ondergaan, namelijk een gevangenisstraf van twee weken en een rijontzegging van zes maanden.