• Linksachter het Van Balen-terrein, waar zorghotel en hospice zullen worden gebouwd en rechts de kleine parkeerplaats.

    Martijn Mulder

Groen licht voor zorghotel en hospice in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE Tijdens de raadsvergadering van 31 januari in de Blinkerd, is door de raad het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 vastgesteld. Op deze locatie aan het begin van Egmond aan Zee kan nu op korte termijn een zorghotel en hospice worden gerealiseerd. De initiatiefnemers waren na twee jaar van voorbereiding zichtbaar opgelucht met het groene licht.

Door Martijn Mulder

De locatie Sportlaan 2-4 staat in de volksmond nog altijd bekend als 'de speeltuin'. Deze functie heeft het terrein in de jaren vijftig t/m tachtig gehad, waarna het langzaam verpauperde. Eigenaar Van Balen kreeg van de gemeente weinig tot geen medewerking, waarna het driehoekige stuk grond uiteindelijk te koop kwam. Enige jaren geleden ontstond bij Jessica Zwart uit Egmond aan Zee een vurige wens om een hospice te starten. Ze kwam in contact met de ondernemersfamilie Groot en samen begonnen ze ideeën uit te werken voor de bouw van een zorghotel en een naastgelegen hospice. Het terrein van Van Balen bleek hiervoor uitstekend geschikt en ook vanuit de gemeente kwam plots medewerking.

CONSEQUENTIES Het initiatief wordt door alle fracties omarmd, zo bleek tijdens de raadsvergadering. Toch werden er door GroenLinks en Gemeentebelangen kanttekeningen gezet bij het niet-integraal ontwikkelen van dit terrein en het naastgelegen Egmondia-complex. De voetbalvelden krijgen een natuurbestemming, maar zijn bij diverse belangengroepen nog in de race voor een alternatieve invulling. De twee partijen hadden schriftelijk o.a. de vraag gesteld of er consequenties of beperkingen zouden zijn ten aanzien van deze initiatieven, als nu reeds het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 zou worden goedgekeurd. Dit bleek niet het geval, zo gaf ook portefeuillehouder Jan Houtenbos aan. Ook als Egmondia onverhoopt op haar eigen terrein zou moeten blijven voetballen, bij het eventueel niet-doorgaan van de beoogde voetbalfusie, zou de nu geplande bestemmingswijziging voor de velden teniet kunnen worden gedaan.

UNANIEM CDA, KIES Lokaal, D66 en BBB dienden nog een amendement in, met als doel het in het plan tot natuurgebied omgeturnde parkeerterreintje bij de stoplichten als parkeerterrein te behouden. Vanwege de hoge parkeerdruk in de badplaats kreeg dit amendement brede steun, ook van de wethouder. Zowel amendement als het uiteindelijke bestemmingsplan werden door de raad unaniem aangenomen. Initiatiefnemers Zwart en Groot, die al ruim twee jaar bezig zijn met het maken van de plannen, konden opgelucht ademhalen.


Het zorghotel krijgt 19 appartementen, het apart gelegen hospice drie kamers. De gebouwen zullen zodanig gebouwd worden dat de oostflank van het perceel een landschappelijke en groene invulling krijgt. Eerst zal echter de bodem gesaneerd moeten worden, omdat een deel van het terrein vele jaren als stortplaats is gebruikt. Daarna kan de bouw beginnen.