• Het gebied bij parkeerplaats Diederik, tussen Egmond-Binnen en Bakkum, zal er binnenkort anders uitzien.

    Martijn Mulder

Groep inwoners ongerust over duinbossen PWN

EGMOND-BINNEN Met veel enthousiasme zijn aannemers van het PWN vorige week begonnen met grootschalige werkzaamheden in het duingebied. Terwijl het waterleidingbedrijf haar best doet de noodzakelijke ingrepen te verklaren, stuiten de steeds luider klinkende zaaggeluiden een aantal bewoners tegen de borst. Nathalie Wijker is één van die ongeruste Egmond-Binners.

Door Martijn Mulder

Regelmatig is ze te vinden in het gebied tussen Egmond-Binnen en Bakkum, in de bossen rond Vogelwater. Hier gaan duinen al vele jaren schijnbaar moeiteloos samen met loof- en naaldbos en het is met name deze diversiteit die dit gebied uniek maakt. "We zijn bang dat het weer die bekende eenheidsworst gaat worden", aldus Wijker, die deze dagen met pijn in haar hart en lood in haar schoenen door de bossen loopt. "Het is gewoon vreselijk als dit straks allemaal weg is." Toch blijkt de ongerustheid deels op een misverstand te berusten.

INGRIJPEN Het PWN beheert in opdracht van de Provincie Noord-Holland onder andere het Noordhollands Duinreservaat. Het is een van de grootste natuurgebieden in ons land en strekt zich over zo'n 20 kilometer uit tussen Wijk aan Zee en Schoorl. Inspelend op de klimaatveranderingen, grijpt het bedrijf regelmatig in. Zo verdwijnen langzamerhand alle begin vorige eeuw aangeplante naaldbossen, om nieuwe begroeiing een kans te geven. Zo ook in het gebied rond Vogelwater, waar Wijker zo graag vertoeft. Hier zullen boszomen en stuifkuilen worden aangelegd. Op deze manier helpt het PWN de duinen te beschermen, herstellen en te ontwikkelen. Voor een aantal inwoners gaan de veranderingen echter veel te snel en zijn de ingrepen te rigoureus. "Dit bos geeft zo veel rust", zegt Wijker. "Door steeds uit te dunnen en de buitenste randen weg te kappen wordt het langzaam een ongezellige, open plek." Het PWN is er echter van overtuigd, dat met goed bosbeheer een gebied kan ontstaan met een hogere natuurwaarde.

HOOGLANDERS Niet-oorspronkelijke begroeiing, de zogenaamde exoten, moet daarom verdwijnen. Het duinreservaat is ook het terrein van de grote grazers als de Schotse Hooglanders. Het PWN zette ze een aantal jaren geleden succesvol in om het gebied te begrazen. Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het duinlandschap. Toch is de vraag gerechtvaardigd of die enorme koeien dan ook geen exoten zijn. "Die behoren ook niet tot de oorspronkelijke bewoners van het gebied", vindt Wijker, die hier haar vraagtekens bij zet.

MYXOMATOSE Wijker en de anderen vinden dat er maar weinig rekening wordt gehouden met waar bezoekers van genieten. Ook heeft ze totaal geen begrip voor de kunstmatig aangelegde poeltjes en meertjes. "Het zijn nu veredelde rundertoiletten en broeinesten voor muggen", legt ze uit. "Omdat de konijnenziekte myxomatose juist door muggen wordt verspreid, zullen deze poeltjes de konijnenstand zeker niet ten goede komen." Het PWN geeft daarentegen aan door het herstelwerk juist ideale omstandigheden voor het duinkonijn worden geschapen.

PARK Zo blijft de strijd voortbestaan tussen de natuurbeleving van bezoekers en de werkzaamheden van de beheerder. Maar ook Wijker snapt dat ingrijpen soms moet. Toch zou ze de natuur het liefst de vrije hand geven. "De Van Dale definieert 'natuur' als 'dat wat de mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd'", legt Wijker uit. "Als er iedere keer maar ingegrepen wordt, kun je dus uiteindelijk niet meer spreken van 'natuur', dan wandel je gewoon door een park."