Handhaving bewoning recreatiewoningen

BERGEN Provincie Noord-Holland heeft gemeente Bergen vorig jaar nadrukkelijk verzocht om actief op te treden tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. Binnen twee jaar moet de gemeente alle permanente bewoning van recreatiewoningen hebben beëindigd. Ieder kwartaal rapporteert het college van burgemeester en wethouders over de voortgang.

De derde kwartaalrapportage is inmiddels aan de raad aangeboden. Burgemeester Hafkamp heeft de rapportage ook met provincie Noord-Holland besproken.

De handhaving wordt in delen opgepakt. Ieder kwartaal wordt de handhaving op een deel van de 409 adressen opgestart. Na 112 adressen in het tweede kwartaal, zijn in het derde kwartaal 66 onderzocht. Het gaat hier - wederom - om recreatiewoningen op recreatieterreinen. Op één adres is een persoonsgebonden beschikking afgegeven. Dertig adressen vallen af, omdat of de permanente bewoning is beëindigd of omdat er toch sprake bleek te zijn van recreatief gebruik.

Uit de 35 adressen die over zijn, is inmiddels voor vier adressen aannemelijk dat deze permanent worden bewoond. Deze ontvangen een vooraankondiging. De andere adressen worden nader onderzocht.

In het derde kwartaal zijn veertien vooraankondigingen tot handhaving verzonden. Dit betreft adressen voortkomend uit de controles van het tweede kwartaal. Voor de andere adressen is nog meer onderzoek nodig om vast te stellen of het gaat om permanente bewoning of recreatief gebruik.

Daarnaast zijn er 37 brieven verzonden aan betrokkenen die mogelijk in aanmerking komen voor een tijdelijke afwijking van omgevingsvergunning.

In totaal zijn er aan de start 409 adressen meegenomen in de handhaving. Het gaat om 269 recreatiewoningen op recreatieterreinen en 140 recreatiewoningen op particuliere erven. Op 68 dossiers is de overtreding opgeheven of blijkt dat er geen sprake is van onrechtmatige bewoning. Dat maakt dat er nu nog 341 adressen in de handhaving mee gaan.
Om alle vragen en correspondentie op een plek te bundelen, heeft de gemeente een emailadres open gesteld: projectrecreatiewoningen@bergen-nh.nl.