• Op de nu nog rustige Vennewatersweg zou het, als het aan Heiloo ligt, volgend jaar wel eens veel drukker kunnen zijn.

    Martijn Mulder

'Heiloo dwingt vrachtverkeer naar Egmond'

EGMOND-BINNEN Onlangs besloot het college van b en w van Heiloo om een verbod voor zwaar verkeer op drie oost-westverbindingen in te stellen. Gevolg hiervan is dat het vrachtverkeer gedwongen wordt de Vennewatersweg te nemen en zo in Egmond-Binnen voor veel hinder en overlast kan zorgen. De politieke partijen onder aanvoering van KIES Lokaal maken zich zorgen en dienden vorige week een motie in. Doel is om in overleg te treden met de collega's van Heiloo om tot een alternatieve oplossing te komen.

Door Martijn Mulder

Het zware vrachtverkeer, dat zich een weg baant door smalle straten als de Zevenhuizerlaan, Stationsweg en Kerkelaan, is in Heiloo al jaren een probleem. "Het verkeersaanbod op deze erftoegangswegen is divers en de ruimte is beperkt. Dit leidt tot problemen. In het verkeersbeleid staat daarom dat het zware (vracht)verkeer op deze wegen moet worden teruggedrongen", aldus de gemeente Heiloo in haar Verkeersbeleid 2018-2030.

OVERLEG Eind februari besloot Heiloo daarom een eenduidig verbod in te stellen op deze wegen voor zwaar vrachtverkeer. "Zwaar verkeer dat geen bestemmingsverkeer is, kan dan alleen via de gebiedsontsluitingswegen zoals Kennemerstraatweg en Vennewatersweg Heiloo in en uit rijden." Voor Egmond-Binnen kan deze maatregelen ingrijpende gevolgen hebben, zo realiseerde zich ook de in Egmond-Binnen woonachtige Janina Swart, raadslid voor KIES Lokaal. Ze zocht steun bij de overige partijen en gezamenlijk werd een motie opgesteld, waarin het college van b en w van Bergen gevraagd werd om inzicht te geven in de gevolgen van het Heilooër besluit voor het dorp Egmond-Binnen. Ook werd verzocht maatregelen te nemen om dit zware verkeer in het dorp te weren. Tot slot werd in de motie verzocht om in overleg te treden met het college van Heiloo, om samen te bezien welke alternatieve routes er zijn voor dit zware verkeer.

CONTACT Natuurlijk speelt het probleem van verkeersdruk ook in de andere kernen binnen onze gemeente. Swart wilde de motie echter liever niet breder trekken, zoals Gemeentebelangen had gevraagd. "Ik wil dit probleem, dat een buurgemeente straten gaat afsluiten en daardoor een dorp overbelast wordt, los zien van de problemen die ik elders zie", aldus Swart tijdens de raadsvergadering. Wethouder Jan Houtenbos omarmde de motie en gaf aan hier al met zijn collega in Heiloo contact over te hebben gehad. "Er is een afspraak met de portefeuillehouder gemaakt, dus we gaan er mee aan de slag." Houtenbos, die ook dorpswethouder van de Egmonden is, gaf bovendien aan op de hoogte te zijn van ideeën die reeds bij betrokken inwoners leven. De motie werd aangenomen.

NIET MERKBAAR Voorlopig zal de overlast niet merkbaar zijn, omdat vanaf aanstaande maandag de Vennewatersweg dertien maanden afgesloten wordt in verband met de aanleg van een spooronderdoorgang.