• Houtoogst op transport.

    Hans van den Bos

Hout uit Schoorl op transport

SCHOORL Boomstammen die zijn vrijgekomen tijdens de boswerkzaamheden in de Schoorlse Duinen worden de komende maanden vervoerd naar de haven in IJmuiden.

Van daaruit gaat het hout per boot naar de houtverwerkende industrie waar dit wordt verwerkt tot duurzame houtproducten. Vrachtwagens laden de boomstammen in het bos en rijden vervolgens via de Schoorlse Zeeweg het dorp uit. Omdat het laden van een boot ongeveer twee dagen duurt, zal er gedurende sommige dagen intensiever vrachtverkeer zijn, dan andere dagen.

REGULIER Het hout is vrijgekomen tijdens reguliere werkzaamheden in het bos. Het bos is gedund en er is ruimte gemaakt voor inheemse soorten zoals eik, berk en lijsterbes. Zo ontstaat een meer gevarieerd en gemengd bos. Dit zorgt voor meer planten- en diersoorten en maakt het bos minder kwetsbaar voor aantasting door ziekte en brand. Takken en dood hout blijven achter in het bos omdat onder andere insecten hiervan profiteren.

Meer informatie via schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl.