• Dromen, verlangens en wensen worden uitgesproken tijdens de bijeenkomst in De Schulp.

    Pixabay.com

'Iedereen-doet-mee-tafel' staat in Egmond-Binnen

EGMOND-BINNEN De gemeente Bergen wil dat iedereen in de samenleving mee kan doen en erbij hoort, ongeacht welke culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen. Daarom worden zogenoemde 'Iedereen-doet-mee-tafels' gehouden. 

Tijdens deze eerste 'iedereen-doet-mee-tafel' zijn dromen, verlangens en wensen uitgesproken en is een eerste stap gezet om in de gemeente met elkaar te werken aan een actieplan voor een inclusieve samenleving in Bergen.

Om de voortgang erin te houden en om concreter te worden in de eerste stappen, nodigt de gemeente iedereen uit voor de tweede 'iedereen-doet-mee-tafel' op maandag 21 januari van 16.00 tot 18.00 uur in dorpshuis De Schulp, Visweg 45 Egmond-Binnen.

Op basis van de opbrengst van de eerste tafel, wordt bekeken welke initiatieven er al zijn in de gemeente en wat er nodig is om zaken te realiseren.

Aanmelden kan via iedereen-doet-mee-tafels@meewering.nl.