• Victor Posch leert muzikanten improviseren.

    Jessica Heetebrij

Improviseren met jazz

BERGEN Saxofonist en workshopleider Victor Posch geeft vier jazzimprovisatieworkshops op rij, waarin wordt toegewerkt wordt naar een presentatie voor publiek. De eerstvolgende workshop in deze serie is op zondag 21 januari van 10.30 tot 12.00 uur in het Harmoniegebouw. 

In de workshops komen niet alleen allerlei improvisatieoefeningen aan bod, maar ook het improviseren aan de hand van akkoordenschema's, het samenspelen en het spelen van een aantal nummers uit de jazz- en bluestraditie. Er wordt naar gestreefd om te komen tot een vast repertoire. De workshop is niet alleen bedoeld voor alle soorten blazers als saxofonisten, trompettisten en trombonisten, maar ook voor andere instrumentalisten als gitaristen, bassisten en drummers, die nog geen of weinig ervaring hebben met improvisatie. De enige vereiste is om een beetje noten te kunnen lezen. Om iedereen aan bod te laten komen, kunnen er maximaal twaalf muzikanten per workshop meedoen. De workshops kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden gevolgd.  De data voor de overige workshops zijn: zondag 18 februari, zondag 18 maart en zondag 15 april. Op zondag 15 april presenteert het workshoporkest zich om 12.00 uur in het Harmoniegebouw voor belangstellenden, de toegang is gratis. Prijs per workshop 15 euro.  Opgeven via victorposch@zonnet.nl, www.victorposch.nl of 06-13230949.