Ingezonden brief politieke chaos gemeentebestuur Bergen

BERGEN Co Meijer uit Schoorl stuurde deze ingezonden brief naar de redactie.

Bergen nh is de totale anarchie uitgebroken. Politieke partijen vallen over elkaar heen. Samenwerken tussen al deze neo-liberale partijen is kennelijk onmogelijk en terecht stelt de PvdA, dat het in de vorige gemeenteraad aangenomen plan 'De Zeven dorpelingen' door ex-wethouder D'66 met verve en goede argumenten is gepresenteerd. Waar gaat het over, deze onverantwoorde incompetentie lieden, gemeenteraadsleden, B&W die volledig de weg kwijt zijn, en opnieuw in het juiste spoor moeten worden gezet door ene Huibers? Waar blijft het gezonde verstand van een stelletje neo-liberale politici die elkaar niet mogen en een soort rivaliteitsoorlog met elkaar uitvechten? 
Ze moeten elkaar niet! Het is gewoon van de gekke, dat zulke onvolwassen types ons burgers vertegenwoordigen. Ondertussen heb ik in een raadsgesprek in 2018 al eens gewezen op de oplopende schulden van de gemeente Bergen die inmiddels meer dan 100 miljoen bedraagt. Burgers die het gelag betalen, en vooral hen met een 'smalle beurs' elk jaar weer, veel te hoge gemeentebelastingen moeten betalen. Financieel wanbeleid heet zoiets, structurele hoge oplopende schulden, die in de financiële jaarstukken gewoon terug te vinden zijn en 8 jaar geleden al circa 80 miljoen opgave ex-wethouder Kies Lokaal waren. Het wordt tijd dat er in Bergen orde op zaken wordt gedaan, en het liefst de hele gemeenteraad naar huis inclusief B&W.

De burgemeester bagatelliseerde jaren geleden in een openbare bijeenkomst in een cafézaal in Groet met droge ogen, de belabberde financiële positie, waar alle zittende politieke partijen B&W's in verleden, heden schuldig aan zijn. De 
provincie Noord-Holland zwijgt in alle talen. Neemt tot nu toe niet haar provinciale verantwoordelijkheid door in te grijpen en de gemeente Bergen onder toezicht te stellen. En ook het Noord-Hollands dagblad die mij had toegezegd, na het bewuste raadsgesprek, onderzoek te doen naar het financiële wanbeleid, laat het maar voor wat het is. Burgers demonstreren, protesteren niet en betalen gewoon iedere maand, jaar, veel te veel gemeenschapsbelastingen. Melkkoetjes als foresenbelasting, parkeergelden etc, door de rechter in Alkmaar zo genoemd in een proces tegen een burger. Dat is wat de gemeente Bergen al decennia doet! 

Onhaalbare onverantwoorde plannen, nieuw gemeentehuis, nieuwe brandweer, 5 nieuwe brandweerpersonen auto's voor brandweerlieden om de Bergense en Schoorlse duinstreek onnodig te bewaken. En dan tenslotte een volstrekt onnodige goedkeuring krediet van miljoenen voor een tweede fietspad aan de duurste weg van Bergen de Eeuwige laan', onverantwoorde hoge subsidies in o.a. kunst & cultuur aan prestige-objecten, en ga zo maar door. Ik wens meneer Huibers veel succes, maar ik vrees dat hij stuk loopt op zoveel onwil van steeds over elkaar heen buitelende lokale politici die het zicht op elkaar en de samenleving volledig kwijt zijn. en niet willen leren van repeterende politieke en menselijke fouten.

En... tenslotte kiezersbedrog (lees verslag in 'De Duinstreek'over BBB van Bruin's Behoorlijk Bestuur), door ineens voor het plan 'de Zeven dorpelingen' te stemmen'op grond van onzinnige argumentatie, door mij in een ingezonden brief in het Noord-Holllands Dagblad al eens OBB (Onbehoorlijk Bestuur Bergen) genoemd. Wethouder opgestapt, en een medewerker BBB ook weg. Bruin is nu de alleenheerser bij OBB! Welnu, dat onbehoorlijk bestuur geldt nu ook en vooral voor die hele lokale politieke kliek van neo-liberale partijen die weigeren constructief met elkaar samen te werken en waarvan inmiddels 2 wethouders zijn vertrokken en in het vorige college nog 1 wethouder het voor gezien hield. Ik kan mij er alles van voorstellen. Een bevestiging van de chaos, zeg maar lokale politieke anarchie. Ik kan er niets positievers van maken na deze analyse.

Co Meijer, Schoorl